SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Aktuellt vid ERF 1/2023

GENERALSEKRETERARENS HÄLSNING: RELIGIONSFRIHET - RELIGIONSFRIHET ELLER FRIHET FRÅN RELIGION

Vi firar jubileumsåret av den finska religionsfrihetslagen. Det är 100 år sedan lagen trädde i kraft den 1 januari 1923, men det var inte den första religionslagen. År 1889 stiftades en lag som gjorde det möjligt för frikyrkor, såsom metodister, att verka i Finland.  Lagen om religionsfrihet möjliggjorde grundandet av nya trossamfund, och det var möjligt att flytta från ett trossamfund till ett annat utan större begränsningar. Lagen om religionsfrihet garanterar varje medborgare frihet till religion eller frihet från religion. Religionsfrihetslagen tillåter mötesfrihet och stöder yttrandefriheten. Lagen om religionsfrihet reformerades år 2003 och innefattade bland annat rätten till religionsundervisning.

 

Finland såg ut som ett helt annat land för 100 år sedan, om man ser på det religiösa landskapet. Dagens religiösa landskap är mångkulturellt och mångreligiöst. Majoriteten av Finlands befolkning hör till ett religiöst samfund, och den stora majoriteten av dem är kristna. Men man kan säga att i en föränderlig värld måste också de kristna kyrkorna hitta sin plats i det finländska samhället. Detta syns till exempel i religionsundervisningen i skolorna. Debatten om religionsundervisningen har varit livlig.  Vilken typ av religionsundervisning ges i skolorna? Kan religiösa samfund besöka skolorna på lika villkor? Får de sjunga ”Av himlens höjd" på skolornas julfester eller "Den blomstertid nu kommer " på vårfesterna? Hur kan man garantera jämbördig behandling av dem som tillhör andra religioner eller är icke-religiösa?  Hur organiseras till exempel alternativa program i skolorna? Hur kan man främja religiös läskunnighet i skolorna? Många religiösa samfund har bedrivit lobbyverksamhet på detta område.

 

När vi i år firar 100-årsdagen av religionsfrihetslagen är det viktigt att lyfta fram den positiva religionsfriheten. Friheten att tro eller inte tro får inte tas för given. Positiv religionsfrihet är ett tema som måste hållas levande efter detta jubileumsår. Ekumeniska Rådet i Finland och dess medlemskyrkor ordnar olika evenemang runt om i Finland. Nu är det dags att fira!

 

Mayvor

 

Sektionsperioden har börjat

De sju sektionerna inom Ekumeniska Rådet i Finland har inlett sin treåriga mandatperiod. Sektionerna är sakkunnigarbetsgrupper med representanter som utsetts av medlemmarna för att bedriva verksamhet inom ekumenikens kärnområden. Mer information om sektionerna finns på .

 

 

100 år av religionsfrihet

Religions-, samvets- och trosfrihet är en viktig mänsklig rättighet och grundläggande frihet. Hundraårsjubileumsåret inleddes med ett seminarium i riksdagen och en förteckning över kommande evenemang som anordnas av olika arrangörer finns på 
Ekumeniska Rådet i Finland arrangerar följande evenemang:

 

25.4 kl. 15-17 Rätt att tro - religionsfrihetslagen 100 år. Hur religionsfrihetslagen har påverkat kyrkornas ställning i Finland? Vårseminarium i Sankt Henriks katedralförsamlings församlingssal i Helsingfors. I samband med seminariet offentliggörs årets 2022 Ekumeniska gärning -utmärkelse.

 

29.4 kl. 16-18 Frihet att tro -festtillfälle i Tempelplatsen kyrka (Luthergatan 3, Helsingfors) .

 

ARBETSRUM UTHYRES

Ekumeniska Rådet i Finland hyr ut ett av sina arbetsrum (20m2) till en utomstående, pålitlig hyresgäst. Hyran är ca. 445€/mån och innehåller kontorsmöblemang, gemensamt kök och

toaletter. Varken städning eller internetuppkoppling hör till hyran. Hyrestiden är tidsbunden (12 mån) och börjar enligt överenskommelse. Ta kontakt med kontorspersonalen.

 

PÅ KOMMANDE PÅ VÅREN

  • 25.4. Vårmöte ja -seminarium, Sankt Henriks katedralförsamling, Helsingfors
  • 26.4. Besök från Svenska Bibelsällskapet samt hybridseminarium om Bibeln och yttrandef
    riheten
  • Thy Kingdom Come – bönekampanj, 

 


HELIG FRED TEMAT FÖR ANSVARSVECKAN

Ansvarsveckan kommer att firas i oktober (22-29 oktober 2023) med temat Helig fred - kristna som fredsbyggare, och vi vill utmana alla kristna att fundera på vad vi kan göra tillsammans för att skapa fred.  Under Ansvarsveckan 2023 kommer det att finnas en rad informationspaket, men vi uppmuntrar också till konkreta åtgärder. En av det ekumeniska rådets principer är att det som kan göras tillsammans görs tillsammans, och därför uppmuntrar vi kyrkor och organisationer att tillsammans organisera olika evenemang under Ansvarsveckan: gudstjänster och böner, seminarier, konserter och andra konstnärliga evenemang, diskussions- och informationsmöten, konkreta åtgärder, osv. Vi hoppas framför allt att ungdomar och unga vuxna ska få komma till tals och delta i planeringen och genomförandet av Ansvarsveckan på olika orter och i olika församlingar. 

HÖSTENS DATUM

·       Lokalekumeniskt forum 22.9, Kouvola

·       Ekumenisk missionshelg 14-15.10

·       Ekumeniska ansvarsveckan Vastuuviikko 22-29.10

·       Höstmöte 30-31.10, Lahtis

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.