SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Aktuellt vid ERF 2/2023

GENERALSEKRETERARENS HÄLSNING: EXEMPLETS MAKT

I maj inleddes regeringsförhandlingar mellan Samlingspartiet, Sannfinländarna, Kristdemokraterna och Svenska folkpartiet. Petteri Orpo från Samlingspartiet är regeringssonderare. Förhandlingarna är svåra eftersom partierna varit oeniga i vissa frågor.


På senare tid har man också förvånats över det häftiga språk som regeringsförhandlarna använder för att kritisera varandra på sociala medier. Det som sägs bakom stängda dörrar tycks få utlopp i sociala medier som frustration. I sociala medier är ordet fritt, och människor talar inte alltid om andra på ett respektfullt och uppskattande sätt.

 
Detta är inget nytt fenomen. Uppfattningen om att ordet är fritt tolkas som att man kan skriva vad man vill. Yttrandefrihet innebär rätten, men också ansvaret för det man säger och hur man använder ord. I Finland gäller yttrandefriheten för alla, men också den kan missbrukas, främst för att sprida felaktig information, hatretorik och illvilja.

 
Man brukar säga att de små apar efter de stora. Vi förväntar oss att barn och unga beter sig väl mot andra, kommunicerar och agerar respektfullt. Men barn kan också vara elaka mot andra på nätet och ansikte mot ansikte. Därför finns det lektioner i skolorna där man lär ut känslomässiga färdigheter och interaktion.
Utmaningen i dag är att veta hur man kommunicerar med andra på ett respektfullt och uppskattande sätt. Ordet är fritt, men det innebär också ansvarstagande, förmågan att se sig själv i spegeln. Bibliska riktlinjer är bra för alla. 

 

"Vad ni vill att folk ska göra mot er, det ska ni göra mot dem" (Matteus 7:12) är en gyllene regel, med principen att behandla någon på det sättet som man själv skulle vilja bli behandlad. "Överträffa varandra i ömsesidig aktning. " (Romarbrevet 12:10b) är Paulus instruktioner till församlingen i Rom. Om dessa två förmaningar följs individuellt, kollektivt och i samhället generellt kommer det att skapa samarbete, ömsesidig respekt, och barn och ungdomar kommer också att ha goda förebilder för hur ett respektfullt samspel skapar glädje, gott humör och gott samarbete trots meningsskiljaktigheter. Ett gott exempel har stor betydelse.

Ekumeniska Rådet i Finland är med i Bra sagt-projektet, som vill främja en bra samtalskultur med respekt för varandra.

Mayvor


EUROPEISKA KYRKOKONFERENSEN GENERALKONFERENS

Europas kyrkos samlas till generalkonferens i Tallinn 14–20.6.2023. Temat för generalkonferensen som samlar närmare 500 gäster är Under God's blessing — shaping the future.

RELIGIONERNAS BY FIRAR RELIGIONSFRIHETEN

Gratisfestivalen Världen i byn arrangeras i Södervik i Helsingfors den 27-28 maj. Festivalen skapar diskussion om aktuella globala frågor och sporrar människor att arbeta för en mer hållbar framtid. Världen i byn för människor samman, eftersom vi bara kan ändra världen tillsammans. Religionernas gemensamma insats på festivalen är religionernas by (monter A507) som innehåller musik från olika religiösa traditioner och ett hoppets träd som besökarna fyller tillsammans. Vilken transformativ kraft har religionerna för att främja fred?


ANSVARSVECKAN: HELIG FRED

Ansvarsveckan kommer att firas i oktober (22-29 oktober 2023) med temat Helig fred - kristna som fredsbyggare, och vi vill utmana alla kristna att fundera på vad vi kan göra tillsammans för att skapa fred. Kriget i Europa har orsakat oro och osäkerhet inför framtiden, särskilt bland unga människor. Vi vill vara en motvikt till klimatet av oro och rädsla och bygga broar för fred. I år får vi se framemot internationella talargäster, fredskonsert, tv- och radiogudstjänster, samt både informativt och somematerial som producerats av unga vuxna i ERF:s Ungdomssektion och Ketko-utbildningen.

ARBETSRUM UTHYRES

Ekumeniska Rådet i Finland hyr ut ett av sina arbetsrum (20m2) till en utomstående, pålitlig hyresgäst. Hyran är ca. 400€/mån och innehåller kontorsmöblemang, gemensamt kök och toaletter. Varken städning eller internetuppkoppling hör till hyran. Hyrestiden är tidsbunden och börjar enligt överenskommelse. Ta kontakt med kontorspersonalen.


PÅ KOMMANDE PÅ HÖSTEN

9.9-4.10 Skapelsetid
22.9 Lokalekumenisk forum i Kouvolassa
14-15.10  Ekumeniska missionhelgen
22-29.10 Ekumeniska ansvarsveckan
30-31.10 Höstmöte och -seminarium


MATERIAL OCH VERKTYG

Ekumeniska bönestunder kring samhällsfrågor
Dessa olika modeller för ekumeniska bönestunder har sammanställts för att uppmuntra kristna att i allt högre grad be tillsammans på olika orter i Finland. Samhällsfrågorna kan vara lokala aktuella frågor eller böneämnen som gäller hela Finland eller hela världen. Det kan vara särskilt viktigt att samlas för att be vid en kris eller olycka. En bönestund i ett offentligt rum vittnar om styrkan i det kristna samarbetet. 

Modell för en jämställdhets- och likabehandlingsplan som en tillgång för församlingarnas arbete 

Ekumeniska Rådet i Finlands sektion för jämställdhet har på ERF:s styrelsens uppdrag utarbetat en modell för en jämställdhets- och likabehandlingsplan. Denna exempelmodell är är avsedd att användas inom jämställdhets- och likbehandlingsplaneringen i kristna kyrkor, samfund och organisationer samt som stöd och handledning vid uppgörandet av de egna jämställdhets- och likabehandlingsplanerna.   
Läs mer och ta i bruk modellen:  

Hållbarhetsboken - Ett kristet perspektiv på hållbarhetsmålsättningarna  

Kan Bibeln, den kristna tron och teologiska reflektioner vara till hjälp i strävan att uppnå hållbarhetsmålsättningarna? Publikationens inlägg, frågeställningar, bibeltexterna och bönerna utmanar församlingar till att bekanta sig med FN:s hållbarhetsmålsättningar och ger verktyg till den enskilde kristnes funderingar kring frågor om hållbar framtid.  Publikationen passar som redskap till olika ledare, den kan användas i både i grupparbete och i enskilt arbetet i kyrkor, hem och skolor. Publikationen är en del av Ekumeniska ansvarsveckan. 

 

 

Annat aktuellt på svenska på adressen Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.