SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Aktuellt vid ERF 3/2021

Ett ekumeniskt webbinarium: Majoritet och minoritet i ett föränderligt kyrkligt landskap

Tid och plats: tisdag 11.5 kl. 10–12 via Teams

Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ekumenik vill bredda förståelsen för hur kristna i olika kyrkor och församlingar integreras och inkluderas i kyrka och församling i huvudstadsregionen, främst på svenska. Vi vill fördjupa det missionala perspektivet i vårt ekumeniska samarbete. Vi vill ge rum för personliga berättelser och utifrån dessa diskutera gemensamma utmaningar och upplevelser. Därför ordnar vi ett ekumeniskt webbinarium via Teams om majoritet och minoritet i ett föränderligt kyrkligt landskap. Välkommen!


Globala kriser och global solidaritet

Sektionen för samhällsfrågor ordnar ett webinarium via Zoom den 11.5.2021 kl 16-17:30
Coronapandemin har på ett dramatiskt sätt lyft fram mångfalden i de globala utmaningarna. I webbinariet frågar man vilka lärdomar coronakrisen ger oss i fråga om klimatförändringen.
Webbinariets (på finska)

 

Ungdomssektionen söker ”ketko”koordinator och -sekreterare

Koordinatorn och sekreteraren organiserar en Internationell och ekumenisk utbildning under läsåret 2021-22. Ersättningen är på arvodebasis. Uppgifterna passar till exempel för studerande. (på finska)

 

Kom också ihåg:

4.5. kl. 10
21.10.

  •  Forum för lokalekumenik 25.9.2021, Åbo 
  • Skaplesetid (Season of Creation) 1.9.-4.10.
  • Ekumeniskt missionsveckoslut 9.-10.10. 
  • Ekumeniska Ansvarsveckan 17.-24.10 
  • Höstmötet 2.-3.11.2021, Uleåborg Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.