SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Aktuellt vid ERF 3/2023

ALLA BEHÖVS FÖR ATT MOTARBETA RASISM

Rasism har under de senaste månaderna lyfts fram av olika aktörer. I synnerhet sociala medier är en plattform där man kan uttrycka starka åsikter om andra människor utan att behöva möta dem. Attityderna mot mångfald har skärpts, vilket skapar fördomar mot olika minoriteter.  Debatten om rasism har också intensifierats av politiska beslutsfattares åsikter.

 

Rasism kan riktas mot en individ eller ett samhälle. Den kan vara öppen och synlig, till exempel när människor diskrimineras på grund av sin hudfärg eller religiösa övertygelse. En annan form av rasism är strukturell, som är mindre synlig. Den kan vara riktad mot en viss grupp människor, till exempel invandrare. Den kan innebära att man använder ett språk eller symboler som bara de som är insatta i ämnet känner igen. Kyrkor och församlingar har också en historia av smygrasism. Detta kan ta sig uttryck i diskriminering, mobbning, olämpligt beteende eller verbala "skämt".

 

Ekumeniska Rådet i Finland är med i Bra sagt-projektet, som syftar till att förbättra samtalskulturen i Finland. Det är inte nödvändigt att vara överens om allt, men när man talar om andra människor och i diskussioner mellan människor bör man komma ihåg respekten för andra.

 

Jesus ger en bra riktlinje: "Allt vad ni vill att människorna ska göra mot er, det ska ni också göra mot dem." (Matteus 7:12). Ingen vill väl höra rasistiska kommentarer om sig själv, uppleva diskriminering, mobbning eller hatretorik på grund av sitt utseende eller sin tro.

 

Kyrkor och kristna organisationer har gjort mycket för att bekämpa rasism och diskriminering. Den viktigaste punkten är att det råder nolltolerans mot rasism och att den inte tolereras i någon form. Det är en fråga om attityder och därför är det allas ansvar att motarbeta rasism. Detta är också nödvändigt för att upprätthålla den samhällsfreden. Det är också viktigt att samarbeta över konfessionella eller religiösa gränser. Alla organisationer måste se till att det finns nolltolerans mot både öppen och tyst rasism och att den inte tolereras i någon form i någon åldersgrupp.

 

Mayvor

 

ANSVARSVECKAN: HELIG FRED

Ansvarsveckan kommer att firas i oktober (22-29 oktober 2023) med temat Helig fred - kristna som fredsbyggare, och vi vill utmana alla kristna att fundera på vad vi kan göra tillsammans för att skapa fred. Kriget i Europa har orsakat oro och osäkerhet inför framtiden, särskilt bland unga människor. Vi vill vara en motvikt till klimatet av oro och rädsla och bygga broar för fred. I år får vi se framemot internationella talargäster, fredskonsert, tv- och radiogudstjänster, samt både informativt och somematerial som producerats av unga vuxna i ERF:s Ungdomssektion och Ketko-utbildningen.

ANSVARSVECKAN PRAKTIKANT

Studerande Samu-Ville Toivonen är Ansvarsveckans praktikant i september-oktober 2023. 

KASVURAUHA  - RO ATT VÄXA  - EKUMENISK HYBRIDSEMINARIUM

Onsdag 25.10 kl 9.30 - 16.30 "Ro att växa - en tryggare församling som stöder barn och ungdomars tillväxt.” Ekumenisk och delvis tvåspråkig hybridseminarium åt församlingars, organisationer och kyrkors medarbetare och förtroendevalda. Med i diskussionen är sakkunniga från olika samfund och andra arbetsfält.

SKAPELSETID

Skapelsetiden (Season of Creation) är ett internationellt ekumeniskt initiativ för en böneperiod i kyrkorna för att vårda och skydda skapelsen. Den infaller mellan den 1 september och den 4 oktober och baseras på den ortodoxa kyrkans skapelsedag den 1 september och den västerländska traditionens kyrkoår för minnesdagen för den helige Franciskus av Assisi den 4 oktober. Varje år deltar den kristna familjen i ett globalt firande i bön och handling för att skydda vårt gemensamma hem. Böneresurser hittar du på  och 

 

Ekumeniska bönestunder kring samhällsfrågor

Dessa olika modeller för ekumeniska bönestunder har sammanställts för att uppmuntra kristna att i allt högre grad be tillsammans på olika orter i Finland. Samhällsfrågorna kan vara lokala aktuella frågor eller böneämnen som gäller hela Finland eller hela världen. Det kan vara särskilt viktigt att samlas för att be vid en kris eller olycka. En bönestund i ett offentligt rum vittnar om styrkan i det kristna samarbetet. 

MODELL FÖR EN JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN SOM EN TILLGÅNG FÖR FÖRSAMLINGARNAS ARBETE 

Ekumeniska Rådet i Finlands sektion för jämställdhet har på ERF:s styrelsens uppdrag utarbetat en modell för en jämställdhets- och likabehandlingsplan. Denna exempelmodell är är avsedd att användas inom jämställdhets- och likbehandlingsplaneringen i kristna kyrkor, samfund och organisationer samt som stöd och handledning vid uppgörandet av de egna jämställdhets- och likabehandlingsplanerna.   
Läs mer och ta i bruk modellen:  

HÅLLBARHETSBOKEN - ETT KRISTET PERSPEKTIV PÅ HÅLLBARHETSMÅLSÄTTNINGARNA  

Kan Bibeln, den kristna tron och teologiska reflektioner vara till hjälp i strävan att uppnå hållbarhetsmålsättningarna? Publikationens inlägg, frågeställningar, bibeltexterna och bönerna utmanar församlingar till att bekanta sig med FN:s hållbarhetsmålsättningar och ger verktyg till den enskilde kristnes funderingar kring frågor om hållbar framtid.  Publikationen passar som redskap till olika ledare, den kan användas i både i grupparbete och i enskilt arbetet i kyrkor, hem och skolor. Publikationen är en del av Ekumeniska ansvarsveckan. 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.