SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Aktuellt vid ERF 4/2022

Nyhetsbrev 4/2022
Generalsekreterarens hälsning: Julen handlar om glädjen att ge

 

Inflationen i Europa, de stigande värme- och elpriserna och den geopolitiska osäkerheten påverkar också finländarna i jul. Ungefär hälften av finländarna uppger att deras ekonomiska situation är sämre än den var år 2021, och lika många är oroliga för de stigande mat- och energipriserna och deras inverkan på deras liv. Detta framgår av en färsk rapport från indrivningsbyrån Intrum. Finländarna förbereder sig också på de strömavbrott som kommer att inträffa under nästa års vinter. Finlands Röda Kors säger också att inflationen har påverkat inkomsterna för tiotusentals familjer. Fattigdomen bland barnfamiljer har ökat oroväckande och detta påverkar redan barnens och ungdomarnas välbefinnande. Under åren av coronapandemin ökade behovet av stöd, och nu har behovet av stöd ökat ännu mer i och med de stigande priserna. Enligt FRK har de stigande priserna lett till att 60 000 hushåll har hamnat i fattigdom och att 30 000 fler barn lever i fattigdom sen i våras. I Finland lever 129 000 barn och ungdomar i fattigdom.

 

Ekumeniska Rådets Sektion för samhällsfrågor och Sektionen för jämlikhet ordnade ett gemensamt ekumeniskt seminarium den 15.11.2022 om temat. Seminariets föredragshållare och paneldeltagare konstaterade att behovet av hjälp har ökat. Nya klienter har tillkommit, och fattigdomen bland barnfamiljer väcker oro. Familjer med låga inkomster är redan oroliga inför julhelgen, eftersom gratis skolmat faller bort på grund av jullovet.

 

Julen är en tid för att ge och det är också en tid för glädje när man kan dela med sig av det man har. Insamlingen av pengar i juletid är av stor betydelse för familjer och hushåll med mindre resurser. Många barn och ungdomar saknar mat, kläder, hobbymöjligheter och många andra saker i sin vardag. Gåvor som mathjälp, presentkort och stöd till fritidsaktiviteter kan ge julglädje till familjer med mindre resurser. Inget barn ska behöva oroa sig för om det kommer att finnas tillräckligt med mat eller julklappar till jul. Alla barn och unga ska ha en bra jul.

 

Guds stora gåva till oss är hans son Jesus, som han sände till världen för oss. Lukas 2:9-11:

”På en gång stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet omgav dem. Men ängeln sade till dem: "Var inte rädda. Jag har goda nyheter som innebär stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts för er i Davids stad. Han är Kristus, Herren. "

 

Gud gav oss sin son som en gåva. Julen är en glädjens fest och du kan dela denna glädje, till exempel genom att delta i insamlingen i en av ERF:s medlemskyrkor och organisationer som stöder människor hemma och utomlands.

Givarglädje!

Mayvor

 

 

Roms heliga platser - Ekumeniska Rådet i Finlands resa till Rom

16.-21.3.2023

Som reseledare fungerar generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken, dominikanbrodern Gabriel Salmela, koordinatorerna Suvi-Tuulia Vaara och Sarah Tiainen samt Olars församlings kaplan Antti Kruus, som har ordnat mer än 50 resor till Italien. Resan ordnas i samarbete med resebyrån EL-VE tours. Program, priser och anmälan:

 

 

Böneveckan 2023: Gör det goda, sträva efter rättvisa

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller 18-25 januari, alltid samma datum varje år. Temat för ekumeniska bönevecka år 2023 är: ”Gör det goda, sträva efter rättvisa” (Jesaja 1:17). Materialet har denna gång förberetts av Minnesotas kristna råd (USA). Materialet innehåller böner, bibeltexter, reflektioner och introduktion och bakgrund till temat. Material publiceras på adressen:
I Finland firas ekumeniska bönedagen för kristen enhet den 18 januari och bönedagen för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar den 24 oktober. Republikens president Sauli Niinistö har den 17 oktober 2022 underskrivit

 

 

100 år av religionsfrihet som fredbefrämjare

Riksdagens Infocentrum i Lilla Parlamentet

26.1.2023 kl. 12-14

Den finska religionsfrihetslagen fyller 100 år 2023. Välkommen till det inledande seminariet! Evenemanget är kostnadsfritt och är öppet för alla, ingen registrering krävs.

Alternativt kan du följa evenemanget via streaming. Evenemanget ordnas i samarbete med parlamentets grupp för religions- och samvetsfrihet, RESA-forum och Ekumeniska Rådet i Finland. .

 

 

Varmt tack för den gångna sektionsperioden

Sektionernas treåriga mandatperiod löper ut. Sektionerna bedriver en central ekumenisk verksamhet som inte skulle vara möjlig utan de aktiva och kompetenta människor som i sina hjärtan har en plats för främjandet av kristen enhet. Ett hjärtligt tack till alla som har gett sin tid till sektionens arbete under den gångna perioden! Sektionsmedlemmarna: Om du inte längre är medlem i en sektion, men vill fortsätta att få ERF:s nyhetsbrev, vänligen meddela Suvi-Tuulia detta genom att svara på detta nyhetsbrev.

 

På kommande 2023:


2.2 Media, fred och ungdomars världsbild, online
 kl. 15-16.30 Kom och lyssna på experter och diskutera hur medierna kan stödja och utmana ungdomars identitetsprocess och utveckling, och reflektera över mediernas roll när det gäller att forma ungdomars världsåskådningar. Organiseras av STEP-utbildningen, ERF och FOKUS Kultur- och religionsforum. 

8.2 Introduktionsdag särskilt för nya sektionsmedlemmar men också för alla nuvarande sektionsmedlemmar, Helsingfors och Teams. 

 

15.3 Religionsfrihet 100 år - makt och ansvar - utbildning. (plats meddelas senare)
Under religionsfrihetens hundraårsjubileum är det lägligt att diskutera vad religionsfrihet är i positiv och negativ bemärkelse, särskilt i kontexten barndom, ungdom och utbildning. Kom och lyssna på experterna och diskutera med oss! Utbildningen anordnas av STEP-utbildningen, ERF och FOKUS Kultur- och religionsforum.

 

29.4 Frihet att tro - 100 år av religionsfrihet - fest, Tempelplatsens kyrka, Helsingfors.

 

 

Material och verktyg 

Modell för en jämställdhets- och likabehandlingsplan som en tillgång för församlingarnas arbete 

Ekumeniska Rådet i Finlands sektion för jämställdhet har på ERF:s styrelsens uppdrag utarbetat en modell för en jämställdhets- och likabehandlingsplan. Denna exempelmodell är är avsedd att användas inom jämställdhets- och likbehandlingsplaneringen i kristna kyrkor, samfund och organisationer samt som stöd och handledning vid uppgörandet av de egna jämställdhets- och likabehandlingsplanerna.   
Läs mer och ta i bruk modellen:  

 

Hållbarhetsboken - Ett kristet perspektiv på hållbarhetsmålsättningarna  

Kan Bibeln, den kristna tron och teologiska reflektioner vara till hjälp i strävan att uppnå hållbarhetsmålsättningarna? Publikationens inlägg, frågeställningar, bibeltexterna och bönerna utmanar församlingar till att bekanta sig med FN:s hållbarhetsmålsättningar och ger verktyg till den enskilde kristnes funderingar kring frågor om hållbar framtid.  Publikationen passar som redskap till olika ledare, den kan användas i både i grupparbete och i enskilt arbetet i kyrkor, hem och skolor. Publikationen är en del av Ekumeniska ansvarsveckan. 

 

Annat aktuellt på svenska på adressen

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.