SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Annamari Moilanen: Samarbete är verkligen viktigt

Annamari Moilanen är delegat till Kyrkornas världsråds generalförsamling som representant för Finlands ortodoxa kyrka. Hon studerar ortodox teologi i Joensuu och studerar kyrkomusik.

 

Hur blev du delegat?

-Jag har alltid varit intresserad av ekumeniska frågor och det har lett till att jag har engagerat mig i många olika aktiviteter. När jag började studera i Joensuu gick jag på Ketko-kursen, varefter jag blev Ketko-sekreterare och det var så jag blev bekant med Ekumeniska Rådet i Finland. Sedan blev jag ombedd att bli delegat.


Hur har du upplevt generalförsamlingen hittills?

- Det är ett stort ansvar eftersom jag som delegat har rätt att rösta och tala under mötena och kan påverka beslutsfattandet. Samtidigt känns det svårt eftersom man måste veta mycket om allting. Som nybörjare kan du inte ta tag i allting, utan du måste förlita dig på ditt eget delegationsteam och på vägledningen från din egen kyrkoledning.


Vad tycker du om Kyrkornas världsråds tema "Kristi kärlek leder till försoning och enhet"?

- Kärlek, försoning och enhet är återkommande teman i de kristna kyrkorna. Min allmänna uppfattning är att det är viktigt att samlas här tillsammans, oavsett vilket tema dessa möten har, och kristna bör alltid sträva efter enhet, även om det har sina utmaningar. Det viktigaste är att träffa människor och lyssna på varandras berättelser och åsikter med ett öppet sinne.


Vissa workshops tar upp smärtsamma frågor om mänskliga rättigheter. Jag har hört hur människors status kan vara hotad i deras eget land, kultur eller som kristen minoritet. Sådana frågor är rörande och det hjälper mig att sätta mig själv på världskartan och att förstå att även om saker och ting är på ett visst sätt i Finland så är det inte hela sanningen, det finns mycket mer.


Finns det ett gott ekumeniskt samarbete i Finland?

- Vi studerande vid Östra Finlands universitet har en lång ekumenisk tradition. Vi organiserar evenemang tillsammans och vi träffar varandra både på föreläsningar och på fritiden. I Joensuu har vi ändå ett bra samarbete, även om vi skulle kunna göra mer. Tyvärr väljer vissa församlingar på vissa ställen att inte delta i ekumeniska aktiviteter om de ortodoxa är inblandade. Detta är en stor besvikelse, så det finns fortfarande arbete att göra.


Ungdomar har uttryckt en önskan om att bli mer hörda i generalförsamlingen. Vad tycker du om detta?

- Ungdomarna har goda kunskaper om och förståelse för den aktuella världssituationen. Vi måste lita på att det är möjligt att samarbeta mellan ungdomar och den äldre generationen i KVR. Samarbete är verkligen viktigt!


Intervju av Mayvor Wärn-RanckenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.