SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ansvarsveckans praktikant Samu-Ville presenterar sig själv 

1. Berätta om dig själv

Hej! Jag heter Samu-Ville Toivonen och jag arbetar som praktikant på ERF i höst, speciellt inom ramen för den kommande Ansvarsveckan. Min bakgrund är som aktiv medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, och det är också därifrån min väg till teologins underbara värld kommer. Jag inleder för närvarande mitt tredje år av studier på prästlinjen vid Helsingfors universitet.

 

2. Varför sökte du som Ansvarsveckans praktikant?

Mitt intresse för ekumenik har bara vuxit sig starkare i takt med att mina studier har gått framåt. Förutom teorin fick jag möjlighet att arbeta för ekumenik på ett konkret sätt, dvs. att vara med och förverkliga Ansvarsveckan, som uppenbarades i samband med KETKO-kursen som avslutades under våren. Och som goda fritidsintressen tenderar att göra, förvandlades planeringen av Ansvarsveckan, som ursprungligen startade som ett volontärprojekt, till ett jobb under sommaren. Projektet som också stöder mina studier i form av en praktikplats. Den absolut mest intressanta delen av jobbet är att kunna använda den kunskap jag har lärt mig inom det teologiska och kyrkliga området på ett sätt som överskrider konfessionella gränser.

 

3. Berätta om något ekumeniskt möte som du kommer väl ihåg.

De tidigaste minnesvärda ekumeniska mötena jag hade var under min egen militärtjänstgöring, då samma åldersgrupp med sina olika bakgrunder blandades för en stund. Sedan dess har mina ekumeniska möten ökat i takt med att jag har arbetat i församlingar på olika håll. Det är anmärkningsvärt att det i dagens andliga arbete inte alls är ovanligt att möta kristna som är influerade av många olika traditioner.

 

4. Vad önskar du få lära dig under praktiken?

Mest förväntar jag mig att i höst få en bättre överblick av det ekumeniska arbetet, där det mest viktiga är att att lära känna det ekumeniska samarbetsfältet och dess olika nätverk.

 

5. Hurudana arbetsuppgifter intresserar dig i framtiden?

Mitt långsiktiga mål är att följa min kallelse till prästämbetet inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Å andra sidan är det också möjligt att jag efter examen också kommer att arbeta en tid inom utbildningt. I vilket fall som helst kommer mitt framtida arbete att vara starkt relaterat till användningen av teologisk kunskap.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.