SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Årets ekumeniska gärning 2020 är mobilappen Domini Life 

Kalle Virta och Mervi Viuhko. Bild: Leena Punkari.

Ekumeniska Rådet i Finlands ordförande ärkebiskop Tapio Luoma överräckte en utmärkelse på distans vid Rådets vårmöte 21.4.2021. Utmärkelsen gavs till utvecklarna av mobilappen Domini Life, Mervi Viuhko, nätverkschef vid Mediamission Budbärarna och Kalle Virta, biträdande chef för Kansan Raamattuseura.

 

Domini Life är en mobilapp som samlar kristet medieinnehåll från många olika källor och på vars bönevägg användarna kan lämna egna förbönsämnen och be för andras böneämnen.

 

Modernt och innovativt ekumeniskt arbete

 

I urvalskriterierna konstaterar Ekumeniska Rådets styrelse att mobilappen Domini Life är ett finländskt, innovativt digitalt verktyg för kristna användare och har särskilt under coronapandemin visat sig följa med sin tid. Det stöder en kristen livsstil och hjälper sina användare att be på ett modernt sätt. Appen innehåller nya kreativa ekumeniska utgångspunkter och den förenar på sin bönevägg och i sitt nyhetsflöde olika kyrkor, kristna samfund och deras medlemmar.  

 

Domini Life visar på enheten i Kristus. Vi delar våra bekymmer och bär varandra genom bönen. Vi lämnar vår nöd till Kristus. Allt detta förenar oss med varandra. Det har varit en glädje att skapa och bygga en applikationsplattform som kan vara till nytta för församlingarna och enskilda kristna, berättar Kalle Virta.

 

Mervi Viuhko ger litet bakgrund till applikationen:

 

-  Applikationen kallas Domini Life, Herrens liv, och är en sorts trosbekännelse som påminner oss om att vårt liv tillhör Herren. Mobilappens röda tråd är bön. I planeringsskedet tänkte vi på en ung kvinna mitt i livet som är intresserad av andlighet men inte deltar i någon församling eller har hittat någon lämplig verksamhet att ta del av. Jag drömde om en app som skulle hitta nya användare över kyrko- och samfundsgränser och fungera trosstärkande. Ett stort tack till Ekumeniska Rådet för erkännandet ni gett vår applikation.   

 

Bakgrunden till ekumeniska gärningen

Genom utmärkelsen Ekumenisk gärning lyfter Ekumeniska Rådet i Finland fram ett ekumeniskt initiativ eller sådan verksamhet som stärker ekumeniska attityder och strävan efter Kristi kyrkas synliga enhet. Utmärkelsen kan beviljas något evenemang, projekt eller idé. Den kan ges till en enskild person, grupp eller organisation, en församling eller flera församlingar tillsammans. Utmärkelsen kan ses som en erkänsla för nya idéer eller ekumenisk kontinuitet och uthållighet. Alla kan komma med förslag till Ekumeniska Rådets styrelse som besluter om saken. Utmärkelsen Ekumenisk gärning beviljades första gången 2011.

Se .

 

Mera information

Generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken, Ekumeniska Rådet i Finland

0401637798

 

Nätverkschef Mervi Viuhko, Mediamission Budbärarna

050 551 6180 


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.