SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Besök av Tuula och Nils-Gustav Sahlin från Helsingfors svenska metodistförsamling

Bild: Perry Johansson.

 Tuula och Nils-Gustav Sahlin från Helsingfors svenska metodistförsamling besökte ERF:s kansli den 24 augusti 2021. Generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken berättade om Ekumeniska Rådets arbete. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors