SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Bibeln, religionsfrihet och evangelisation – kyrkostyrelsen för ev.-luth. kyrkan, vapaakristillinen neuvosto och frikyrklig samverkan kring samma bord

Kyrkostyrelsen för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Frikyrklig Samverkan och Suomen Vapaakristillinen Neuvosto samlades till ett trepartsmöte den 28 augusti i Mikaelssalen i Helsingfors. Detta är ett årligt möte där man diskuterar aktuella och teologiska frågor inom kyrkorna. Ärkebiskop Tapio Luoma från den evangelisk-lutherska kyrkan hälsade deltagarna välkomna och höll öppningsandakt.

Ärkebiskop Luoma och Hannu Vuorinen, kyrkoledare för Suomen Vapaakirkko, inledde temadiskussionen om Bibeln och dess betydelse. Vilken betydelse har Bibeln för kyrkor och församlingar? Tänker vi som kristna på Bibeln på samma sätt?

 

Den andra temadiskussionen handlade om religionsfrihet i Finland under religionsfrihetslagens hundraårsjubileum. Jari Portaankorva, kyrkoledare för Suomen Baptistikirkko och Mayvor Wärn-Rancken, generalsekreterare för Ekumeniska Rådet i Finland, diskuterade ämne. 

 

Den tredje temadebatten under dagen fokuserade på evangelisation. Diskussionen modererades av Esko Matikainen, verkställande direktör för Pingstkyrkan i Finland, och Petri Määttä, rådgivare för kyrkostyrelsen för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

 

Följande länkar användes som bakgrundsmaterial i diskussionerna:

 

1)    Raamattu, taustamateriaali: Ev.-lut. kirkon piispojen piispainkirje Raamatusta ”Raamattu ja kirkko”  

 

samt ev.-luth. kyrkans och Vapaakirkkos diskussionsdokument: Raamattu, kristillinen elämä ja teologia 

 

Bibel, bakgrundmaterial: Ev.-luth. kyrkans biskopars brev Bibeln och kyrka:

 

Tim Keller: The Decline and Renewal of the American Church (© Tim Keller & Gospel in Life, 2022)

  

3) Evankelioiminen yhteisenä kysymyksenämme, taustamateriaali: luterilaisten ja helluntailaisten neuvottelukunnan julkaisu Evankeliumin julistaminen tänään:

  

 

Hur förkunnar vi evangeliet idag? Synpunkter ur ett lutherskt perspektiv och ett pingstperspektiv:

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.