SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Bön den 7 januari 2021

Gud, vi ber för världen och USA.

Vi ber om fred och försoning mellan människor.

Herre, förbarma dig över oss.

Amen.

 

Jumala, rukoilemme maailman ja USA:n puolesta.

Pyydämme rauhaa ja sovintoa ihmisten välille.

Herra, armahda meitä.

Aamen.

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors