SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Bön för fred och för dem som söker skydd

Helige Gud,
tack att du har skapat oss var och en till din avbild.
Tack att vi alla, som dina avbilder, är oändligt värdefulla:
kvinnor och män, flickor och pojkar, fria och fängslade, de som lämnat sina hem av fri vilja och de som tvingats fly.

Ge oss mod att verka för din fred, att tala och agera för en värld där rättvisa och jämställdhet omsätts i praktiken. Ge oss mod att riva strukturer som undertrycker och skadar dem som redan lever under svåra villkor.

Låt din heliga Ande verka också genom våra beslutsfattare, så att de inte söker konflikt och stridigheter, utan fred och försoning. Ge dem vishet, förståelse och förmåga att se människan bakom det som skiljer, och inte se en fiende eller motståndare.

Låt din Ande leda oss närmare varandra och dig. Vi lämnar oss själva och varandra i Guds, den treeniges hand.
Amen.

Bönen är tagen från  


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.