SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Böndagsplakat 2019

Republikens president Sauli Niinistö har den 28 november 2018 underskrivit böndagsplakatet om två ekumeniska böndagar för 2019. Ekumeniska böneveckans tema Var ärliga och rättvisa påminner oss om kristna värderingar och vikten av att följa dem. Ärlighet och rättvisa hör samman och utgör en grund för nationers välfärd.


Böndagsplakatet lyfter upp också utmaningar som präglar vår tid. Mänskligheten hotas av klimatuppvärmning och osämja mellan olika människogrupper. Ärlighet och rättvisa i förhållande till skapelsen innebär en förändring av vår livsstil. Samtidigt förebygger rättvisa och ärlighet orättvisa strukturer och att hotbilder uppstår mellan olika människogrupper. Att sköta gemensamma frågor kräver förmåga att lyssna till olika synsätt och identifiera missförhållanden, men också mod att agera i den anda som rättvisan kräver.

 

Rättvisa bygger på att vi erkänner varje människas värde, försvarar dem som är svagare och har mod att handla rätt. Öppenhet och ärlighet hjälper oss att se de människor som allra mest behöver vårt stöd och vår hjälp i den verklighet som omger oss.

 

Under böndagen ber kyrkorna om rättvisa och fred i vår värld, om försoning mellan människor och beskydd för hela skapelsen. Böndagarna under ekumeniska böneveckan den 18 januari och under ekumeniska ansvarsveckan den 24 oktober erbjuder en möjlighet till en helande gemenskap och gemensam tacksägelse.

 

Praxis av två böndagar

Årligen firas Böndagen för kristen enhet (18 januari) och Böndagen för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar (24 oktober).  Det är önskvärt att böndagsplakatet läses upp för församlingen den första böndagen 18 januari eller föregående söndag.

 

Böndagsplakat2019.pdf

Rukouspäiväjulistus 2019.pdf
Var ärliga och rättvisa (5 Mos. 16:11–20)
Böndag för fred, mänskliga rättigheter och
internationellt ansvar 24.10.2019
Böndag för kristen enhet 18.1

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.