SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Böndagsplakat 2023: Gör det goda, sträva efter rättvisa

Republikens president Sauli Niinistö har den 17 oktober 2022 underskrivit böndagsplakatet om två ekumeniska böndagar för 2023:

Plakat om två ekumeniska böndagar år 2023

Gör det goda, sträva efter rättvisa. (Jesaja 1:17)

 

Varje människa bör behandlas väl, rättvist och jämlikt. Böneveckan 2023 påminner oss om värderingar som främjar gemenskap samt människors välbefinnande och fred. Varje människa är en värdefull och unik skapelse. När det råder jämlikhet, rättvis behandling och fred mellan människor så tryggar det såväl samhällets som skapelsens välbefinnande.

 

Vi lever mitt i stora katastrofer som märks av i Europa, även i Finland. Europas stora flyktingströmmar, coronapandemin, klimatkrisen och Rysslands krig mot Ukraina har ökat osäkerheten angående framtiden. Folk upplever osäkerhet och märker att människan inte styr alla händelser i världen. Olika kriser utmanar vårt samhälle och för med sig fenomen som kan ge upphov till motsättningar, hatprat, misstänksamhet, rasism och ojämlikhet mellan olika människogrupper.

 

I den här tiden gäller det för oss att minnas att lärdomen om att göra det goda och arbeta för rättvisa gäller alla. Det uppmuntrar oss att sträva efter rättvisa, försoning och fred samt att stärka gemenskapen.

Böndagarna under ekumeniska böneveckan den 18 januari och under ekumeniska ansvarsveckan den 24 oktober påminner oss om att vi ska se vår nästa i dem som är utsatta.

Varje människa är lika mycket värd. Var och en av oss kan för sin del leva ut rättvisa, motarbeta rasism och diskriminering, arbeta för jämlikhet, göra gott och visa främlingar gästfrihet i sin egen närmiljö.

Jesus gav oss budet att älska vår nästa som oss själva. Att se sin nästa i sina medmänniskor gäller alla människor, inte bara dem som tillhör ens eget folk eller religion; vi ska acceptera olika människor, oberoende av ras, hudfärg, samhällsposition, religion och kön. I synnerhet flyktingar, de som lever i ensamhet, äldre, ungdomar och barn behöver trygghet och omsorg. Varje människa är vår nästa, alla människor vi möter är våra bröder och systrar.

Under böndagarna samlas kyrkorna till en gemensam bön för fred, rättvisa, jämlikhet och försoning.


 

 

Helsingfors, 17.10.2022

 

Republikens president

Sauli Niinistö

 

bondagsplakat_2023_underskrift(1).pdfSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.