SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Bibliska reflektioner och böner för de åtta dagarna

Ekumeniska böneveckan för kristen enhet varar åtta dagar. Den börjar 18 januari och böneoktavens sista dag är den 25 januari, som är minnesdagen av apostel Paulus omvändelse. Härmed bjuds bibeltexter, reflektioner och böner för var och en av de åtta dagarna.Låt rätten välla fram som vatten
Vad ni säger skall vara ja eller nej
Nådig och barmhärtig är Herren
Nöj er med vad ni har
Att bära ett glädjebud till de fattiga
 Herren Sebaot är hans namn
Kvinna, din tro är stark
Herren är mitt ljus och min räddning

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.