SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Böneveckan 2021: Bli kvar i min kärlek så bär ni rik frukt

Böneveckan för kristen enhet 2021 har förberetts av klosterkommuniteten Grandchamp i Schweiz med temat ”Bli kvar i min kärlek så bär ni rik frukt” kommer från Johannesevangeliet 15:1–17 och uttrycker Grandchamps kallelse till bön, försoning och kyrkans enhet och i hela den mänskliga familjen.

Materialet består av:
Det svenska materialet finns även på . Där finns också och utvalda sånger från Grandchamp och Taizé.

Böneveckans häfte (PDF):
Ekumeniska Böneveckan 2021 material.pdf


Bli kvar i min kärlek så bär ni rik
frukt (Joh 15:5–9)
För det åtta dagarna under böneveckan för kristen enhet 2021 föreslår vi en bönens resa:
Dag 1 Kallad av Gud: ”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er” (Joh 15:16a)
Dag 2 Att...
Johannes evangelium 15:1 – 17 Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär...
18.1.2021 Böndag för kristen enhetPs 1: 1-3Lycklig den som inte följer de gudlösa,inte går syndares vägeller sitter bland hädareutan har sin lust i Herrens lagoch läser den dag och natt.
Han är som...
Böneveckan för kristen enhet 2021 har förberetts av klosterkommuniteten Grandchamp i Schweiz med temat ”Bli kvar i min kärlek så bär ni rik frukt” kommer från Johannesevangeliet 15:1–17 och uttrycker...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.