SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Bibliska reflektioner och böner för de åtta dagarna

För det åtta dagarna under böneveckan för kristen enhet 2021 föreslår vi en bönens resa:
  •  


”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er” (Joh 15:16a) 1 Mosebok 12:1–4 Abrahams kallelse Joh 1:35-51 De första lärjungarna kallas
ReflektionResans början är ett möte...
”Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er” (Johannes 15:4a)
Efes 3:14-21 Må Kristus genom tron bo i våra hjärtanLuk 2:41-52 Maria bevarade allt detta i sitt hjärta
Reflektion
Mö...
”Älska varandra så som jag har älskat er” (Johannes 15:12b)
Kol 3:12-17 Kläd er i innerlig medkänsla Joh 13:1–15; 34–35 Älska varandra
Reflektion
På kvällen före s...
”Jag kallar er inte längre tjänare… jag kallar er vänner” (Johannes 15:15)
Rom 8:26-27 Anden stöder oss i vår svaghet Luk 11:1–4 Herre, lär oss att be
Reflektion
Gud tör...
”Ni är redan ansade genom ordet…” (Johannes 15:3)
5 Mosebok 30:11–20 Guds ord är mycket nära dig Matteus 5:1–12 Saliga är ni
Reflektion
Guds ord är mycket nära o...
”Bär frukt som består” (Johannes 15:16b)
1 Mos 18:1–5 Abraham tar emot änglarna vi Mamres lundMarkus 6:30-44 Jesu medlidande med folkmassorna
Reflektion
När vi låter os...
”Jag är vinstocken, ni är grenarna” (Johannes 15:5a)
1 Kor 1:10-13; 3:21-23 Är Kristus delad? Johannes 17:20-23 Liksom vi är ett
Reflektion
På kvällen före sin död bad J...
”För att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig” (Johannes 15:11)
Kol. 1:15-20 I honom hålls allting samman Mark 4:30-32
Reflektion
Kristushymnen...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.