SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniska böndagarnas bibeltexter 2021

18.1.2021 Böndag för kristen enhet

Ps 1: 1-3

Lycklig den som inte följer de gudlösa,inte går syndares vägeller sitter bland hädare
utan har sin lust i Herrens lag
och läser den dag och natt.

Han är som ett träd
planterat nära vatten -
det bär sin frukt i rätt tid,
aldrig vissnar bladen.
Allt vad han gör går väl.

 

Heb 13: 20-21

Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, 
vår herre Jesus, upp från de döda, 
styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja. 
Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus. 
Hans är härligheten i evigheters evighet, amen.

 

 

Joh 15: 5-9

Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. 

Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. 

Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. 

Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. 

Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.

 

 

 

24.10.2021 Böndag För fred, mänskliga rättigheter och internationell ansvar

Hes 11: 19-20

Jag skall ge dem ett nytt hjärta och fylla dem med en ny ande. 
Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på dem och ge dem ett hjärta av kött, 
så att de följer mina bud och håller sig till mina stadgar och lever efter dem. 
Så skall de vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud.

 

Gal 5: 22-25

Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, 
ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. 
De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. 
Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. 
Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra.

 

Lukas 6: 43-46

Ett bra träd bär aldrig usel frukt, inte heller bär ett uselt träd bra frukt. Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar inte fikon på tistlar eller druvor på törnbuskar. 

En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt onda förråd. Hennes mun säger vad hjärtat är fullt av.

Varför säger ni ’Herre, herre’ när ni kallar på mig, om ni ändå inte gör som jag säger?Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.