SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

DAG 1: Att lära oss göra det goda


Bibeltexter

Jes 1:12-18 Lär er göra det goda. Sträva efter rättvisa,
stöd den förtryckte. För den faderlöses
talan, skaffa änkan rätt.
Luk 10:25-36 ”Och vem är min nästa?”

Reflektion

Enligt Jesaja vill Gud inte bara att Juda ska bli mer rättvist
utan även att principen att alltid göra det rätta efterlevs.
Gud vill att vi bryr oss om hur föräldralösa och änkor har
det, men även att vi gör vad som är rätt och gott för dem
– och för alla andra som på något sätt marginaliserats av
samhället. Det hebreiska ordet för gott är yaw-tab’ som betyder glad, behaglig, att göra bra ifrån sig, och att göra något vackert.

Att vara kristen innebär att vara lärjunge. Alla kristna lyder
under Guds ord, och vi får tillsammans lära oss vad det innebär att göra det goda, liksom vem som är i behov av vår solidaritet. I takt med att samhället blir alltmer likgiltigt inför
andras behov behöver vi, i egenskap av Guds barn, lära oss
att stå upp för våra förtryckta bröder och systrar. Vi måste
våga säga som det är till dem som har makten och, om det
behövs, driva deras frågor så att de kan få leva i rättvis fred.
När vi agerar på det sättet så kan vi vila i att vi gör det rätta.
Vårt åtagande att upphäva rasismen och läka från dess synder kräver att vi är beredda och villiga att stå i en uppriktigrelation till våra kristna systrar och bröder.

Kristen enhet

En laglärd frågade Jesus: ”Och vem är min nästa?” Jesus
svar pekar bortom indelningar efter religion, folkgrupp och
nationalitet och manar oss att känna igen vår nästa i hennes
nöd. På samma sätt behöver vi kristna lära oss att se bortom
våra skiljelinjer inom den kristna familjen så att vi kan
känna igen och älska våra bröder och systrar i Kristus.

Utmaning

Vilka är de marginaliserade eller förtryckta i ditt samhälle?
Hur kan kyrkorna gemensamt gå tillsammans med dessa
bröder och systrar, möta deras behov och höja rösten å deras
vägnar?

Bön

Herre, du som kallade ditt folk ut ur slaveriet och in i friheten,
Ge oss styrka och mod att söka upp dem som saknar rättvisa.
Låt oss öppna våra ögon för behoven och komma till undsättning. Samla oss genom din helige Ande till den flock som
hör till Jesus Kristus, vår herde. Amen.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.