SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

DAG 3: Rättvisa, barmhärtighet och anspråkslöshet

Bibeltexter

Mika 6:6-8 Det enda Herren begär av dig: att du gör
det rätta, lever i kärlek och troget håller
dig till din Gud.
Mark 10:17-31 Gode mästare, vad skall jag göra för att
vinna evigt liv?

Reflektion

Inte jag – vi. Profeten förklarar för folket vad trohet till Guds förbund handlar om: ”det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud.” I biblisk hebreiska är rättvisan och barmhärtigheten inget motsatspar, utan binds i själva verket samman till ett och samma ord, mishpat. Gud har visat oss vad som är gott, och bett oss göra det rätta genom att leva i kärlek och i enkelhet gå med vår Gud. Att gå med Gud innebär att gå med andra och handlar därför inte bara om den enskilda individen.

Den kärlek som Gud kallar oss till är alltid en kärlek som förenar: inte jag – vi. Denna insikt gör stor skillnad för hur vi ”gör det rätta”. Som kristna agerar vi rättvist för att synliggöra något av Guds rike i den här världen, och vi bjuder därmed in andra i denna Guds kärleksfulla barmhärtighet.

I Guds rike är vi alla, som Guds barn, lika högt älskade. So 
kyrka är vi kallade att älska varandra som bröder och systrar och att välkomna andra in i denna kärlek. 

Kallelsen till rättvisa, barmhärtighet och att gå ödmjukt med Gud, för oss samman till gemensamt agerande så att vi i våra gemenskaper tillsammans vittnar om Guds rike: inte jag – vi.

Kristen enhet

Anspråkslöshet var en utmaning för den rike unge man som
frågade Jesus om vad han behövde göra för att få evigt liv. Han hade sedan barnsben följt alla buden, men kunde inte ta steget in i ett lärjungaskap på grund av den rikedom han höll så hårt om. Så svårt det kan vara för oss kristna att släppa taget om det vi uppfattar som rikedom, men som i själva håller oss tillbaka från den djupare rikedom som kommer med enheten i Jesus lärjungaskap.

Utmaning

Hur kan vi som kyrkor bättre hörsamma våra mest sårbara
grannars behov? Hur kan vi hedra alla röster i våra samhällen?

Bön

Barmhärtige och kärleksfulle Gud,
Vidga vår blick så att vi förmår urskilja det uppdrag som vi delar med alla våra kristna bröder och systrar, så att vi låter ditt rikes rättvisa och din kärleksfulla omsorg spridas. Hjälp oss att välkomna våra grannar så som din Son välkomnat oss. Hjälp oss att bli mer generösa när vi inser vilken barmhärtighet du ger oss. Genom Kristus vår Herre. Amen.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.