SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

DAG 4: De förtrycktas tårar

Bibeltexter
Pred 4:1-5 Vidare såg jag alla de våldsdåd som begås
under solen: de förtryckta gråter men
ingen tröstar dem, förtryckaren övar våld
mot dem men ingen hjälper dem.
Matt 5:1-8 … Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade…

Reflektion

”De förtryckta gråter.” Man kan föreställa sig att författaren
har bevittnat grymheter tidigare. Ändå är kanske detta den
första gången som han på riktigt fått se de förtrycktas tårar
och fullt ut tagit in deras smärta. Samtidigt som det finns
mycket att bedrövas över, bor också ett hoppets frö i detta
nya perspektiv: kanske kommer bevittnandet denna gång att
leda till förändring och göra skillnad.
En ung kvinna blev vittne till de förtrycktas tårar när hon
dokumenterade mordet på George Floyd i maj 2020 med sin
mobilkamera. Hennes videoklipp spreds över hela världen
och väckte liv i en helig vrede. Människor fick med egna
ögon se, och på riktigt ta in, vad afroamerikaner fått utstå i
århundraden: att oprovocerat tryckas ned av ett förtryckande system medan människor står vid sidan om och bara tittar på. Erkännandet av denna smärtsamma verklighet har
till slut väckt det medlidande globalt som alltför länge lyst
med sin frånvaro och som kommit till uttryck genom såväl
människors böner som protester för rättvisa.
Rörelsen från att passivt stå vid sidan av och titta på till att
verkligen se och ta in väcker oss till engagemang här och
nu: Gud kan lyfta fjällen från våra ögon så att vi bevittnar
på ett nytt, befriande sätt. När fjällen faller bort kommer
Helig Ande över oss med insikt, men även som beslutsamhet
att svara an på nya och friare sätt. Ett av kyrkornas gensvar
resulterade i ett bönetält på George Floyd Square, den plats
där han mördats. Kyrkor och församlingar gick samman
för att bidra med trygghet och tröst till de sörjande och
förtryckta.

Kristen enhet

Matteus återgivning av saligprisningarna börjar med att
Jesus betraktar folksamlingen. Ibland dem måste han ha
fått syn på fredsarbetarna, de som var fattiga i anden, de
renhjärtade, de sörjande och de som hungrade och törstade
efter rättvisa. I saligprisningarna sätter Jesus inte bara ord
på vad människorna kämpade med, utan även på vad de
skulle komma att bli: Guds barn och himmelrikets arvtagare.
Som kristna kallas vi att öppna ögonen för våra bröders och
systrars heliga kamper.

Utmaning

Hur har ni gått samman med andra kristna och engagerat
er mot förtrycket i er omgivning? Hur skulle kyrkorna i ert
lokalsamhälle kunna gå samman för att visa solidaritet med
de som trycks ned?

Bön

Rättvisans och barmhärtighetens Gud, avlägsna fjällen från
våra ögon så att vi kan se och ta in det förtryck som pågår i
vårt samhälle. Vi ber i Jesus namn, han som såg och kände
med människorna omkring sig. Amen.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.