SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

DAG 5: Lovsjunga Gud i ett främmande land

Bibeltexter
Ps 137:1-4 De som höll oss fångna bad oss att
sjunga, de som släpat bort oss bad om
glada visor: ”Sjung för oss en sång från
Sion!”
Luk 23.27-31 Jerusalems döttrar, gråt inte över mig,
gråt över er själva och era barn.

Reflektion

Psalmistens klagan kommer från Judas exil i Babylon, men
dess smärta genljuder över olika tider och kulturer. Kanske
ropade psalmisten ut sina ord mot himlen. Kanske utmejslades varje vers mellan djupa sorgesuckar. Kanske uttalades
orden med den likgiltighetens axelryckning som bara kan
komma ur ett liv av orättvisa och maktlöshet. Hur än orden
en gång uppkom, har de väckt resonans i hjärtat hos många
andra som behandlats som främlingar, i andra länder eller i
sina egna.
Förtryckarens behov av glädje och god stämning i den här
psaltarpsalmen och kravet på att få höra sånger sjungas
om ett lyckligt förflutet är något som marginaliserade folk
genom historien ofta förväntats leverera. ”Minstrel”-shower, geishors dans eller Vilda västern-uppträdanden med
cowboys och indianer är några exempel på hur förtryckare
begärt att kuvade folkgrupper ska underhålla och uppträda sorglöst för dem för att säkra sin egen överlevnad. 6
Budskapet är lika enkelt som det är grymt; era sånger, era
ceremonier, er kulturella identitet, allt det som ni håller för
heligt och som gör er unika är endast tillåtet i den mån det
tjänar oss.
Den här psaltarpsalmen ger röst åt generationer av förtryckta ges. Hur ska vi kunna sjunga Herrens sånger när vi blivit
främlingar i vårt eget land? Vi sjunger inte för dem som
förtrycker oss, utan för att prisa Gud. Vi lovsjunger att vi
inte är ensamma, för Gud har aldrig övergivit oss. Vi sjunger
för att vi är omgivna av en sky av vittnen. Förfäderna och
helgonen inspirerar oss. De manar oss att sjunga hoppets
sånger, frihetens sånger, sånger om ett hemland dit folket en
dag får återvända.

Kristen enhet

Lukasevangeliet skildrar hur människor, många av dem
kvinnor, slår följe med Jesus också i den stund då han måste
bära sitt kors på vägen till Golgata. En sådan efterföljelse
kallas för troget lärjungaskap. Dessutom ser Jesus deras
egen kamp och det lidande de kommer att behöva uthärda i
bärandet av sina egna kors.

Tack vare den ekumeniska rörelsen delar kristna i vår tid
sånger, böner, tankar och insikter med varandra, tvärs
över traditioner och samfundslinjer. Vi tar emot dem från
varandra som frukter av de andras tro och kärleksfulla lärjungaskap, ofta vunna genom prövningar och mödosamma
erfarenheter. Dessa delade gåvor är rikedomar att vörda och
vittnar om den tro som vi alla har gemensam.

Utmaning

Hur kan vi lyfta fram våra berättelser om de förfäder och
helgon som levt ibland oss och som sjungit sånger om tro,
hopp och befrielse från fångenskap?

Bön

Alla förtrycktas Gud,
Öppna våra ögon för de svårigheter som fortsätter att drabba
våra systrar och bröder i Kristus. Må din Ande ge oss modet
att sjunga i endräkt, att höja våra röster tillsammans med de
vars lidande inte hörsammas. Vi ber i Jesus namn. Amen.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.