SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

DAG 6: Vad ni gjort för någon av dessa minsta … det har ni gjort för mig

Bibeltexter

Hes 34:15-20 Jag skall leta efter de vilsegångna ochhämta hem de bortsprungna, jag skallförbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående.
Matt 25:31-40 Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.

Reflektion

I Matteusevangeliet påminns vi om att vi inte kan separera
vår kärlek till Gud från vår kärlek till andra. 
Gud älskar vi när vi ger de hungriga att äta, ger de törstiga att dricka, välkomnar främlingar, klär de nakna, visar omsorg om de sjuka och besöker de fängslade. När vi tjänar och visar omsorg om
”någon av dessa minsta”, tjänar vi också Kristus.

Under åren 2020 och 2021 blottlades vilket stort lidande
som finns bland Guds barn. Den världsomfattande covid19-pandemin, tillsammans med ekonomiska, utbildningsmässiga och miljömässiga ojämlikheter, fick konsekvenser
som kommer att ta årtionden att reparera. Såväl individuellt
som kollektivt lidande blev uppenbart runtom i världen och
förenade samtidigt kristna i kärlek, empati och solidaritet.
I Minnesota blottlade mordet på George Floyd en fortsatt
och motståndskraftig rasism. Floyds klagorop ”Jag kan inte
andas” ekade genom mångas lidande under såväl pandemins
som förtryckets tyngd.

Gud kallar oss att hedra varje medlems helighet och värdighet i sin familj. Att vi visar omsorg, tjänar och älskar andra visar oss vilka vi är. Som kristna måste vi stå enade i vårt
uppdrag att älska och bry oss om andra, liksom Gud älskar
och har omsorg om oss. När vi lever så gestaltar vi vår tro
genom våra handlingar och vår tjänst för världen.

Kristen enhet

Profeten Hesekiel beskriver Herren Gud som en herde som
gör flocken hel genom att fånga upp dem som gått vilse och
plåstra om dem som skadats. Enheten är Faderns vilja för
sitt folk och han fortsätter att åstadkomma denna enhet, helandet av sin flock, genom den helige Andens rörelse. Genom bönen öppnar vi oss för att ta emot den Ande som återställer
enheten bland alla döpta.

Utmaning

På vilka sätt är ”dessa minsta” osynliga för dig eller för din
kyrka? Hur kan våra kyrkor gemensamt engagera oss för
”dessa minsta?”

Bön

Kärlekens Gud,
Vi tackar dig för din outtröttliga kärlek och omsorg om oss.
Hjälp oss att sjunga försoningens sånger. Öppna och vidga
våra hjärtan så att vi kan ta emot din kärlek och sprida din
medkänsla vidare till hela den mänskliga familjen. Vi ber i
Jesu namn. Amen.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.