SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Böneveckan för kristen enhet - om den gemensamma bönens betydelse

 I en videohälsning  pastor Marjan Roayaii från Finlands svenska metodistkyrkan berättar om den gemensamma bönens betydelse. Royaii kommer ursprungligen från Mellanöstern, där materialen för böneveckan för kristen enhet har förberetts. Vi firar böneveckan 18-25.1.2022 och material finns på adressen .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.