SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Bra sagt -projektet utvecklar samtalskulturen

Ekumeniska Rådet i Finland (ERF) deltar i Yles och stiftelsen Dialogpaus Bra sagt –projekt. Projektet är ett mångårigt (2021-2026) samtalskultursprojekt där man strävar till att styrka de bästa sidorna av den finska diskussionskulturen och skapa trygga diskussionsmiljöer samt styrka den ömsesidiga förtroendet och förståelsen för varandra. På våren 2021 kommer ERF att delta i projektet genom att erbjuda sina medlemmar en Dialogpaus-handledarskolning.

 

Enligt undersökningar som gjorts för att kartlägga den finländska diskussionskulturens tillstånd anser medborgare att det finns klara behov av förbättring på den punkten. Innan projektet lanserades gjorde Yle en undersökning där sex av tio finländare upplevde att den inhemska diskussionskulturen utvecklats åt ett sämre håll. En fjärdedel av finländare upplever att de inte vågar yttra sina åsikter i samhälleliga frågor med rädsla för andras reaktioner.

 

Bra sagt – projektet är inte till för att ändra någons åsikt utan att genom goda dialoger förbättra förståelse för samtalspartens synvinkel.  Åsikternas mångfald är en av grundkaraktärerna för ett öppet och demokratiskt samhälle. Även om åsikterna skulle stå i tvär kontrast med varandra bör man trots allt kunna diskutera i en uppbygglig och respektfull anda.

 

Den respektfulla diskussionen är en kärnfråga på den ekumeniska spelplanen. Därför är det naturligt att delta i denna vida projekt som samlar olika samhälleliga funktionärer från olika håll.  De medverkande är nationella, internationella, lokala och privata aktörer. Många kristliga parter har redan anslutit sig till projektet och nya samarbetspartners välkomnas med. Kristliga organisationer kan vara i direkt kontakt med Yles projektarbetare eller stiftelsen Dialogpaus, eller också ERF:s kommunikations- och evenemangskoordinator Suvi-Tuulia Vaaraan, suvi-tuulia.vaara(at)ekumenia.fi.

 

När människor från olika kristna gemenskap och med olika kristna bakgrund kommer samman kan samt stiftelsen Dialogpaus sammanställda material ge goda verktyg till djupa samtal i församlingarna bland ansvarsbärare med tanke på planering och utvärdering av verksamheten.

 

Bra sagt – projektets målsättning är att höja diskussionskulturens nivå och inspirera människor till att delta i samtal med varandra på ett uppbyggligt och respektfullt sätt, även när man har olika synsätt. Projektet skapar trygga rum för betydelsefulla samtal och strävar till att göra deltagandet i den samhälleliga diskussionen angenämt för alla.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.