SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 1. Ekumeniska böneveckan 18 januari 2018

Du skall också älska invandraren som dig själv, eftersom ni själva var invandrare i Egypten

 

3 Mos 19:33–34 

Du skall älska främlingen som dig själv

Psalt 146 

Herren ger främlingar skydd

Hebr 13:1–3 

Några har haft änglar till gäster utan att veta om det

Matt 25: 31–46 

Jag var främling och ni tog hand om mig

 

Efter att Haiti blivit den första självständiga svarta republiken erbjöd detta land gästfrihet till andra slavfolk som sökte efter frihet. Vår tid har medfört stora ekonomiska svårigheter för haitierna. Många har tvingats lämna sina hem för att bege sig ut på farofyllda flyktvägar i hopp om att få ett bättre liv. I många fall har de mötts av ogästvänlighet och juridiska spärrar. Karibiens kristna råd har engagerat sig i påverkansarbete mot de nationer som skapat restriktioner eller som berövat haitier deras medborgerliga rättigheter.

 

Reflektion

Israelernas minne av att ha varit främlingar i Egypter låg bakom lagens bud om att Guds folk skulle välkomma främlingar i sin mitt. Minnet av deras egen exil förväntades framkalla medkänsla och solidaritet med samtida flyktingar och främlingar. Precis som för Israel hör vår gemensamma kristna erfarenhet samman med både utanförskap och främlingskap, vilket tar sig uttryck i främlingskap inför Gud och hans rike. Detta slag av kristen hågkomst bär med sig etiska följder.

 

Gud har upprättat vår värdighet i Kristus och gjort oss till medborgare i hans rike, inte därför att vi förtjänar det utan genom hans egen fria gåva i kärlek. Vi är kallade att handla på samma sätt med en fri vilja, som motiveras av kärlek. Kristen kärlek är att älska på samma sätt som Fadern älskar. Det betyder att erkänna värdigheten och ge värdighet för att genom detta bidra till att hela den brustna mänskliga familjen.

 

Bön

Evige Gud, du tillhör ingen kultur eller något land, utan är allas Herre. Du kallar oss att välkomna främlingen i vår mitt. Hjälp oss genom din Ande att leva som bröder och systrar

och välkomna alla i ditt namn och att leva i ditt rikes rättfärdighet.

Amen.

 

Guds hand leder oss

med ny sådd för vårt land,

sådd av ny frihet, hopp och mod.

Vi tar varann i hand

och knyter vänskapsband

och förenas med Guds högra hand.

 

Foto: Waterfall Saut Mathurine, Haiti, James Colin, FreeimagesSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.