SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 1 Försoning: Att kasta lasten överbord

Apostlagärningarna 27:18–19, 21 
”Då vi var svårt ansatta av stormen gjorde de sig nästa dag av med en del av lasten, och på tredje dagen vräkte de med egna händer allt löst överbord… Ingen hade nu på länge fått någon mat. Paulus steg då fram bland dem och sade: ’Ni skulle ha lytt mitt råd och inte gett er ut från Kreta, så hade ni besparat er dessa strapatser och förluster’.” 


Psaltaren 85 
Lukas 18:9–14

Reflektion

Som kristna från olika kyrkor och traditioner har vi olyckligtvis genom århundraden samlat på oss ett överflöd av last som består av ett ömsesidigt misstroende, bitterhet och misstänksamhet. Vi tackar Gud för att den ekumeniska rörelsen växte fram under det gångna seklet. Våra möten med kristna från andra traditioner och vår gemensamma bön för kristen enhet uppmuntrar oss till att söka ömsesidig förlåtelse och erkännande. Vi får inte låta bagaget från det förflutna hindra oss från att komma närmare varandra. Det är Herrens vilja att vi släpper ifrån oss detta för att Gud ska fylla oss. 

Bön 

Förlåtelsens Gud,
gör oss fria från de smärtsamma minnena av det förflutna
som har skadat vårt gemensamma kristna liv. 
Led oss fram till försoning så att vi, genom den heliga Anden, kan övervinna hat med kärlek, 
vrede med vänlighet 
och misstänksamhet med förtroende.
Vi ber om detta i din älskade Sons, vår broder Jesu namn. 
Amen. 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors