SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 1: Kallade av Gud

 ”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er” (Joh 15:16a) 

1 Mosebok 12:1–4 Abrahams kallelse Joh 1:35-51 De första lärjungarna kallas 
Reflektion
Resans början är ett möte mellan en människa och Gud, mellan skapelsen och Skaparen, mellan tid och evighet. Abraham hörde kallelsen: ”Gå till det land som jag skall visa dig”. Liksom Abraham är vi kallade att lämna det som är välbekant och gå dit som Gud har förberett i djupet av våra hjärtan. Under vandringen blir vi mer och mer oss själva, Guds folk som han ville att vi skulle vara från begynnelsen. Genom att följa den kallelse som riktas till oss, blir vi till en välsignelse för våra kära, för våra grannar och för världen. Guds kärlek söker oss. Gud blev människa i Jesus. I honom möter vi Guds blick. I våra liv, precis som i Johannes evangelium, hörs Guds kallelse på olika sätt. När vi rörs av Guds kallelse, börjar vi på nytt. I detta möte vandrar vi på en förvandlingens väg – den ljusa början av en relation i en kärlek, som alltid börjar på nytt. 

En dag skall du förstå detta utan att vara medveten om det, ett ja har redan skrivits in i ditt inres djup. Och så väljer du att gå i Jesu fotspår… I tystnaden, i närheten av Kristus, hör du honom säga: ”Kom, följ mig och jag skall ge dig en plats att vila i ditt hjärta”.
 The sources of Taizé (2000) s. 52 

Bön 
Jesus Kristus, du söker oss, 
du vill erbjuda oss din vänskap och leda oss till ett mer fullödigt liv. 
Ge oss tillit att svara på din kallelse 
så att vi förvandlas och blir vittnesbärare om din omsorg om världen. 


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.