SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 1: Vi såg hans stjärna i öster

Vi såg hans stjärna i öster

(Matt 2:2)
Sakarja 4:1–7 Jag såg ett lampställ, helt av guld
Psalt 139:1–10 Du skulle nå mig även där och gripa mig med din hand
2 Tim 1:7–10 Den nåd som han skänkte oss i Kristus Jesus
Joh 16:7–14 När han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen

Reflektion

I denna bräckliga och osäkra värld spanar vi efter ett ljus, en stråle av hopp fjärran ifrån. När vi är omgivna av ondska längtar vi efter godhet. Vi spanar efter det goda inom oss själva, men alltför ofta överhopas vi av vår egen svaghet. Vårt hopp står till den Gud som vi tillber. Gud, i sin visdom, gör det möjligt för oss att hoppas på ett gudomligt ingripande. Men vi kunde inte föreställa oss att Guds ingripande skulle ske genom en person och att Herren själv skulle bli ljuset i vår mitt. Det överträffade alla våra förväntningar. Guds gåva till oss är kraft och kärlek i Anden. Vi rör oss på vägen till det fullkomliga ljuset, inte genom vår egen styrka eller förmåga, utan genom Guds heliga Ande.
Mitt i detta mänsklighetens mörker lyser stjärnan från daggryningens öster. Från stjärnan ser vi ett ljus som genomtränger det djupa mörker som skiljer oss från
varandra. Stjärnans ljus var inte enbart något som lyste upp vid ett särskilt historiskt ögonblick. Det fortsätter att lysa och ändra historiens ansikte. Genom århundraden har
Kristi efterföljare genom sina liv gett världen kunskap om det hopp som inspireras av den heliga Ande. Kristna har burit vittnesbörd om Guds verk i historien. Trots tidernas
skiftande öden fortsätter den Uppståndne att skina och rör sig genom historien likt en fyrbåk som vägleder allt i sitt fullkomliga sken och övervinner det mörker som skiljer oss från varandra. 
Viljan att övervinna det mörker som skiljer oss från varandra utmanar oss att be och arbeta för kristen enhet.


Bön 

Gud, vår Herre, låt ditt ljus skina över våra vägar och led oss.
Upplys oss och förbli inom oss. Hjälp oss att upptäcka den
krubba i våra hjärtan där det större ljuset vilar. Ljusets Skapare, vi tackar dig för den oförgängliga stjärnans gåva, Jesus
Kristus, vår Herre och Frälsare. Må han bli en fyrbåk för vår
vandring, som för oss på enhetens väg i honom. Amen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.