SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 2: Att mogna invärtes

 ”Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er” 

(Johannes 15:4a)
Efes 3:14-21 Må Kristus genom tron bo i våra hjärtan
Luk 2:41-52 Maria bevarade allt detta i sitt hjärta 

Reflektion
Mötet med Jesus väcker en önskan om att bli kvar i honom och förbli i honom - en tid då frukten mognar. Genom att vara människa helt och fullt som vi, växte Jesus upp och blev vuxen. Han levde ett enkelt liv, rotat i sin judiska tro. Under hans dolda liv i Nasaret, då ingenting uppseendeväckande inträffade, fick han näring genom Faderns närvaro. 

Maria bevarade Guds handlande i sitt liv och i hennes sons liv. Hon bevarade allt detta i sitt hjärta. Därför kunde hon steg för steg ta sig in i mysteriet med Jesus.

 Vi behöver också en lång tid av mognad, en hel livstid, för att lära känna djupet av Kristi kärlek så att han blir kvar i oss och vi i honom. Utan att veta hur, låter Anden Kristus bli kvar i våra hjärtan. Och det är genom bönen, som vårt inre kommer att stärkas genom att lyssna till hans ord, dela det med andra och låta våra handlingar gestaltas av det ord vi har förstått.

Att låta Kristus stiga ner i djupet av vår hela varelse… Han skall genomlysa vårt förstånd och vårt hjärta, han skall nå våra kroppar ända till vår innersta varelse, så att också vi en dag skall få uppleva djupet av barmhärtigheten. 
The Sources of Taizé (2000) s. 134. 

Bön 
Heliga Ande, låt oss ta emot Kristi närvaro i våra hjärtan 
och ta till vara den som en kärlekens hemlighet. 
Ge näring åt vår bön, upplys vår läsning av Skriften, 
handla genom oss, så att frukten av dina gåvor kan växa i oss. 


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.