SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 2 Upplysning: Att söka och visa på Guds ljus 

Apostlagärningarna 27:20
”Varken sol eller stjärnor visade sig på flera dygn, och stormen låg hårt på. Till slut förlorade vi allt hopp om räddning.” 

Psaltaren 119:105–110
Markus 4:35–41 

Reflektion

Kristus är vårt ljus och vår vägvisare. Utan ljuset och vägledningen från Kristus kommer vi vilse. När kristna förlorar Kristus ur sikte växer de isär från varandra, ängsliga och splittrade. Dessutom är många människor utanför kyrkan oförmögna att se ljuset från Kristus eftersom vi i vår kristna splittring återspeglar ljuset från Kristus mindre klart, eller ibland blockerar det fullständigt. När vi söker efter ljuset från Kristus dras vi allt närmare varandra och på det sättet återspeglas detta ljus allt klarare och blir i sanning ett verkligt tecken på Kristus, världens ljus. 

Bön

Gud, ditt ord är en lykta för min fot och utan dig är vi förlorade och går vilse. 
Lys för oss så att vi, genom ditt ord, ska kunna vandra på din väg. Låt våra kyrkor längta efter din vägledande, tröstande och förvandlande närvaro. Ge oss den ärlighet vi behöver för att erkänna när vi gör det svårt för andra att se ditt ljus och ge oss den nåd vi behöver för att kunna dela detta ljus med andra. 
Om detta ber vi i din Sons namn, han som kallar oss, hans efterföljare, att vara ett ljus för världen. 
Amen.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.