SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 2  Ekumeniska böneveckan 19 januari 2018

Inte längre som en slav utan som en kär broder

 

1 Mos 1:26–28 

Gud skapade människan till sin avbild

Psalt 10:1–10 

Varför, Herre, står du långt borta och håller dig dold i tider av nöd?

Filem Inte längre som en slav utan som något mer än en slav: en kär broder

Luk 10:25-37 

Liknelsen om den barmhärtige samariern

 

Mänsklig trafficking är en form av nutida slaveri där offren tvingas till prostitution, barnarbete eller att sälja organ till deras förtjänst som utnyttjar detta. Det är en världsvid miljardindustri. Det är också ett växande problem över hela Karibien. Reformerta kyrkor i Karibien har tillsammans med Council for World Mission och Caribbean and North American Council for Mission arbetat med att utbilda kristna församlingar och för att få ett slut på denna mänskliga trafficking.

 

Reflektion

En av de första saker vi lär oss om Gud i den hebreiska och kristna Bibeln är att Gud skapade mänskligheten till sin avbild. Emellertid har denna djupa och vackra sanning ofta fördunklats eller förnekats genom den mänskliga historien. Till exempel förnekades slavarna i det romerska imperiet sin mänskliga värdighet.

 

Evangeliets budskap är totalt motsatsen till detta. Jesus utmanade de sociala normer som förminskade det människovärdet hos samarierna. Han beskrev den barmhärtige samariern som ”nästan” till den man som hade överfallits på vägen till Jeriko – en nästa att älska, enligt lagen. Och Paulus som hade fått mod genom Kristus, beskrev Onesimos, en gång slav, som en ”älskad broder”. Han överskred därmed sin egen tids normer när han bekräftade Onesimos mänskliga värde.

 

Den kristna kärleken måste alltid vara en modig kärlek, som vågar överskrida gränser när man erkänner, att andra har samma värde som vi själva. Precis som Paulus måste också kristna med ”full frihet” i Kristus höja en gemensam röst och erkänna människor som är utsatta för trafficking som sin nästa och sina älskade bröder och systrar. De kristna måste på så sätt arbeta tillsammans för att få ett slut på det moderna slaveriet.

 

Bön

Nåderike Gud, drag oss närmare dem som är offer för mänsklig trafficking. Förvissa dem att du ser deras plåga och hör deras rop. Må din kyrka bli enad i sin medkänsla och sitt mod i arbetet för den dag då ingen mer ska utnyttjas och alla får vara fria att leva sina liv i värdighet och fred. Detta ber vi om i den treenige Gudens namn, som kan göra oändligt mycket mer än vad vi kan be om eller föreställa oss. Amen.

 

Guds hand leder oss.

Den lyfter upp vårt land,

lyfter upp den som fallit ner.

Gud känner oss vid namn

och frigör oss från skam

när vi lyfts upp av Guds högra hand. 

 

Foto: Cross, Trinidad, Cuba, Phaser4, FreeimagesSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.