SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 3: Att forma en enda kropp

 ”Älska varandra så som jag har älskat er” 

(Johannes 15:12b) 
Kol 3:12-17 Kläd er i innerlig medkänsla Joh 13:1–15; 34–35 Älska varandra 

Reflektion
På kvällen före sin död böjde Jesus knä för att tvätta lärjungarnas fötter. Han kände till svårigheterna att leva tillsammans och vikten av förlåtelse och ömsesidig tjänst. ”Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig”, sa han till Petrus. Petrus tog emot Jesus vid sina fötter. Han blev tvättad och blev rörd av ödmjukheten och vänligheten hos Kristus. Senare skulle han följa Jesu exempel och tjäna de troendes gemenskap i den tidiga kyrkan. 

Jesus önskar att livet och kärleken skall strömma genom oss som saven strömmar genom vinstocken. Så blir den kristna gemenskapen en enda kropp. Men idag, precis som förr, är det inte lätt att leva tillsammans. Vi står ansikte mot ansikte med våra begränsningar. Ibland misslyckas vi att älska dem som finns nära oss i vår gemenskap, i vår församling eller i vår familj. Det finns stunder då vår gemenskap bryter samman fullständigt. 

I Kristus inbjuds vi att klä oss i medkänsla ständigt på nytt. Insikten av att vi är älskade av Gud leder oss till att välkomna andra med våra styrkor och svagheter. Detta sker då Kristus finns i vår mitt. 

Med nästan ingenting är du en skapare av försoning i den kärlekens gemenskap som är Kristi kropp, hans kyrka. När du är buren av en delad styrka, gläd dig! Du är nu inte längre ensam, i allt kommer du framåt tillsammans med dina bröder och systrar. Med dem är du kallad att leva i en gemenskapens likhet. 
The Sources of Taizé (2000) s. 48-49 

Bön 
Gud, vår Fader, du uppenbarar din kärlek till oss genom Kristus och genom våra bröder och systrar. 
Öppna våra hjärtan så att vi kan ta emot varandra med våra olikheter och leva i förlåtelse. 
Ge oss nåden att leva förenade i en enda kropp så att varje människas gåva får komma fram i ljuset. 
Låt oss alla tillsammans bli ett återsken av den levande Kristus. 


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.