SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 3 Hopp: Paulus budskap

Apostlagärningarna 27:22, 34 ”Nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inga liv skall gå förlorade, bara skeppet… Ingen av er skall nämligen mista så mycket som ett hårstrå…”

Psaltaren 27
Matteus 11:28-30 

Reflektion 
Som kristna tillhör vi olika kyrkor och traditioner som inte har försonats med varandra. Vi är ofta modlösa på grund av brist på framsteg på väg mot synlig enhet. Några har verkligen gett upp allt hopp och ser denna enhet som ett ouppnåeligt ideal. Andra ser inte enheten ens som en nödvändig del av deras kristna tro. När vi ber om denna gåva av synlig enhet, låt oss göra det med fasthet i tron, uthålligt tålamod och förväntansfullt hopp och så lita på Guds kärleksfulla omsorg. Jesus ber för kyrkans enhet och följer oss på denna vandring. Vi kommer inte att gå förlorade. 

Bön
Barmhärtighetens Gud, vi, vänder vi oss till dig när vi är förlorade och nedslagna. 
Ingjut i oss din gåva av hopp. Låt våra kyrkor hoppas på och sträva efter den enhet som din Son bad för på kvällen före sitt lidande. 
Vi ber om detta genom honom som lever och regerar med dig och den heliga Anden från nu och till evig tid. 
Amen. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.