SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 3: Kristi närvaro förändrar världen i grunden

När kung Herodes hörde detta blev han oroad, och hela Jerusalem med honom (Matt 2:3)


Nehemja 4:18-21 Vi fortsatte arbetet … från gryningen till dess att stjärnorna började synas
Psaltaren 2:1–10 Varför är folken i uppror…?
2 Thess 2:13 – 3:5 Herren är trofast, han skall styrka er
Matteus 2:1–5 Han blev oroad, och hela Jerusalem med honom

Reflektion

Herren är mitt ibland oss. Kristi ankomst stör världens ordningar. I motsats till somliga av världens ledare kommer Herren i ödmjukhet och avvisar alla orättvisor och allt förtryck som hör ihop med strävan efter makt och status. Jesu ankomst inbjuder oss till förvandlade hjärtan och förändrade liv, så att människor befrias från allt som avhumaniserar och orsakar lidande. Jesus visar oss att Gud finns hos den som lider, eftersom varje människa har värdighet som Guds älskade barn. Jesu närvaro kan oroa, eftersom han skakar om säkerheten hos de rika och de mäktiga, de som endast er sina egna intressen och inte bryr sig om det allmännas bästa. Men för dem som arbetar för fred och enhet innebär Kristi ankomst ett hoppets ljus.

Idag inbjuds vi till att engagera oss i det konkreta arbetet för att rättvisa ska bli verklighet i vår värld. Det innefattar behovet av att reflektera över och bekänna när våra vägar inte är rättvisans och fredens väg – Guds väg. När kristna arbetar tillsammans för rättvisa och fred blir våra ansträngningar mer kraftfulla. Och när kristna arbetar tillsammans får vår bön om kristen enhet ett synligt tecken, så att andra kan känna igen Kristi närvaro i vår värld idag. Genom våra ord och handlingar kan vi föra hoppets ljus till många som lever i ett mörker av politiska oroligheter, social fattigdom och strukturell diskriminering. Det glada budskapet är att Gud är trofast och alltid stärker och beskyddar från det som skadar oss, och inspirerar oss till arbete för andras bästa, särskilt dem som lever i ett mörker av lidande, hat, våld och smärta. 


Bön 

O Herre, du har visat oss vägen ut ur mörkret, till Jesus. Du
har tänt hoppets stjärna i våra liv. Hjälp oss att förenas i vår
vilja att bära fram ditt rike av kärlek, rättvisa och fred och så
föra hoppets ljus till alla som lever i förtvivlans mörker och
besvikelse. Tag vår hand, Herre, så att vi kan se dig i våra
dagliga liv. När vi följer dig, tag bort vår rädsla och ångest.
Låt ditt ljus lysa över oss och sätt våra hjärtan i brand så att
din kärlek omger oss med värme. Lyft oss upp till dig, du
som har uttömt dig själv för vår skull, så att våra liv kan ära
dig, Fader, Son och helig Ande. Amen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.