SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 4: Att be tillsammans

”Jag kallar er inte längre tjänare… jag kallar er vänner” 

(Johannes 15:15) 
Rom 8:26-27 Anden stöder oss i vår svaghet Luk 11:1–4 Herre, lär oss att be 

Reflektion
Gud törstar efter gemenskap med oss. Han söker oss så som han sökte efter Adam när han ropade på honom i lustgården: ”Var är du?” (1 Mos 3:9)

 Gud har kommit för att möta oss i Kristus. Jesus levde i bön intimt förenad med sin Fader samtidigt som han skapade gemenskap med sina lärjungar och med alla dem han mötte. Han lärde dem det som var det mest väsentliga för honom: Kärlekens relation med Fadern, som också är vår Fader. Jesus och lärjungarna sjöng psalmer tillsammans, sådana som var rotade i den judiska traditionens hela rikedom. Vid andra tillfällen drog Jesus sig undan för att be i ensamhet. 

Bönen kan ske enskilt eller delas med andra. Den kan uttrycka förundran, klagan, förbön, tacksägelse eller helt enkelt tystnad. Ibland finns en önskan att be, men man kan också ha en känsla av att inte kunna göra det. Att vända sig till Jesus och säga till honom ”lär mig” kan öppna vägen. Vår önskan att be är redan en bön. 

Att komma tillsammans i en grupp kan hjälpa oss. Genom sånger, ord eller tystnad skapas en gemenskap. Om vi ber tillsammans med kristna från andra traditioner kan vi förundras över att vi förenas med ett vänskapsband som kommer från den Ende, han som finns bortom all splittring. Formerna kan variera, men det är samma Ande som för oss samman. 

Det är regelbundenheten av vår gemensamma bön som gör att Jesu kärlek springer upp inom oss – hur det sker vet vi inte. Gemensam bön skiljer oss inte från den personliga bönen. Den ena stöder den andra. Låt oss ta en stund varje dag för att förnya vår personliga närhet med Jesus Kristus. 
The rule of Taizé in French and English Society for Promoting Christian Knowledge, Great Britain s. 19&21 

Bön 
Vår herre Jesus, hela ditt liv var en bön i fullständig harmoni med Fadern. 
Lär oss genom din Ande att be om kärlek enligt din vilja. 
Må de trogna över hela världen förenas i förbön och lovsång,
 och må ditt kärleksrike komma. 


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.