SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 4 Ekumeniska böneveckan 21 januari 2018

Hopp och helande

 

Jes 9:2-7a 

Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns

Psalt 34:1–15 

Sky det onda och gör det goda, sträva efter att hålla fred

Upp 7:13–17 

Gud skall torka alla tårar från deras ögon

Joh 14:25–27 

Frid lämnar jag kvar åt er

 

I Karibien utgör våldet ett problem som kyrkorna är kallade att bekämpa. Mordtalen är alarmerande. Många av dessa mord utgår inte sällan från misshandel i hemmen, gängövergrepp och andra former av kriminalitet. Det finns också ökande fall av självskadebeteende och självmord i en del områden i regionen.

 

Reflektion

Det rike som Gud har lovat, det rike som Jesus förkunnade och gjorde synligt i sin gärning, är ett rike av rättfärdighet, fred och glädje i den heliga Anden. Vad betyder dessa goda nyheter för dem som är fångade i våldets mörker? I den profetiska visionen säger Jesaja att ljus skall stråla fram ”över dem som bor i mörkrets land”. Men hur kan kristna bära fram ljuset från Jesus till dem som lever i mörkret av våld i hemmet eller från gängvåldet? Vad kan kristna erbjuda för känsla av hopp? Det är en sorglig verklighet att splittringen mellan kristna ger en negativ signal som hindrar budskapet om hopp.

 

Sökandet efter fred och försoning mellan olika kyrkor och konfessioner utgör emellertid en motsats till detta. När kristna strävar efter enhet i en värld som är fylld av konflikter, erbjuder de världen ett tecken på försoning. Kristna som vägrar gå in under privilegier och statustänkande och som vägrar att förödmjuka andra och deras samfund, bär vittnesbörd om Guds rikes fred där Lammet leder de heliga till livets vattenkällor. Detta är den fred som världen behöver och som bär med sig helande och hopp till alla dem som är drabbade av våldet.

 

Bön

All tröstens och hoppets Gud, din uppståndelse har besegrat korsets våld.

Låt oss som ditt folk bli ett synligt tecken på att våldet i världen kan övervinnas.

Detta ber vi om i vår uppståndne Herres namn.

Amen.

 

Guds hand leder oss.

Den visar för vårt land,

visar vägen vi skall gå.

Fast vandringen är svår

och lätt vi vilsna går

skall vi ledas av Guds högra hand.  

 

Foto: Catholic Church in Mexico, Michel Marin, FreeimagesSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.