SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 4 Förtröstan: Var inte rädda, utan tro

Apostlagärningarna 27:23–26 ”I natt kom en ängel till mig från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar, och han sade: ’Var inte rädd, Paulus. Du skall stå inför kejsaren, och alla som är med dig ombord har Gud skänkt dig!’ Var därför vid gott mod! Jag litar på Gud, det blir som han har sagt mig. Men vi kommer att drivas i land på någon ö.”

Psaltaren 56
Lukas 12:22-34 


Reflektion
 
Under stormen stod Paulus uppmuntran och hopp som en motsats till hans medresenärers förtvivlan. Vår gemensamma kallelse att vara lärjungar till Jesus Kristus innebär för oss att vara ett motsatt tecken. I en värld som är söndersliten av ångest är vi kallade att stå upp som vittnen om hoppet genom att förlita oss på Guds kärleksfulla omsorg. Den kristna erfarenheten visar oss att Gud ritar upp både raka och krokiga linjer och vi vet, trots alla odds, att vi inte kommer att drunkna eller gå förlorade eftersom Guds orubbliga kärlek varar för evigt. 
Bön 

Allsmäktige Gud, 
vårt personliga lidande gör att vi ropar ut vår smärta och att sjunker ihop av rädsla när vi upplever sjukdom, ångest och någon nära älskads död. 
Lär oss att förtrösta på dig. Må de kyrkor vi tillhör bli tecken på din goda omsorg. Gör oss till sanna lärjungar till din Son, som lärde oss att lyssna till ditt ord och att tjäna varandra.
Med förtroende ber vi om detta i din Sons namn och i den heliga Andens kraft. 
Amen. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.