SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 5: Att låta sig förvandlas av Ordet

 ”Ni är redan ansade genom ordet…” 

(Johannes 15:3) 
5 Mosebok 30:11–20 Guds ord är mycket nära dig 
Matteus 5:1–12 Saliga är ni 

Reflektion
Guds ord är mycket nära oss. Detta är både en välsignelse och ett löfte. Om vi öppnar våra hjärtan talar Gud till oss och förvandlar tålmodigt det som håller på att dö inom oss. Han tar bort allt det som hindrar det rätta livets växt på samma sätt som vingårdsmannen ansar vinstocken. 

Att regelbunden meditera över en biblisk text, i ensamhet eller i grupp, förändrar vårt perspektiv. Många kristna ber med saligprisningarnas ord varje dag. Saligprisningarna uppenbarar för oss vad som är ofullbordat, en lycka som ligger bortom lidandet: Saliga är de som, berörda av den heliga Anden, inte längre håller tillbaka sina tårar utan låter dem flöda för att ta emot tröst. När de upptäcker källflödena som finns i deras inre landskap växer hungern efter rättvisa och deras törst efter att engagera sig tillsammans med andra för en värld i fred.

 Vi är ständigt kallade att förnya vårt engagemang för livet genom våra tankar och handlingar. Det finns tider då vi redan, här och nu, smakar den välsignelse som skall fullbordas vid tidens slut. 

Bed och arbeta så att Gud må råda. 
Må Guds ord andas in liv under dagens arbete och vila. 
Behåll den inre tystnaden i allt så att vi kan bli kvar i Kristus. 
Låt oss fyllas av saligprisningarnas anda: glädje, enkelhet och barmhärtighet. 
Dessa ord reciteras dagligen av systrarna i Grandchamp. 

Bön 
Välsignad är du, Gud och Fader, 
för gåvan av ditt ord i den heliga Skrift. 
Välsignad är du för dess förvandlande kraft. 
Hjälp oss att välja livet och led oss genom din Ande, 
så att vi får erfara den glädje som du så intensivt vill dela med oss. 


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.