SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 5 Ekumeniska böneveckan 22 januari 2018

Hör ropet från mitt folk från fjärran land

 

5 Mos 1:19–35 

Herren, er Gud, går framför er

Psalt 145:9–20 

Herren stöder dem som vacklar

Jak 1:9–11   

Så skall den rike vissna bort mitt i all sin strävan

Luk 18:35–43 

Jesus, Davids son, förbarma dig över mig.

 

De karibiska ekonomierna har traditionellt baserats på produktion av råmaterial för den europeiska marknaden och därför aldrig kunnat bli självständiga. En konsekvens av detta är att lån på den internationella marknaden har blivit avgörande för utvecklingen. Fordringarna på sådana lån innebär minskande resurser till transport, utbildning, hälsovård och andra offentliga tjänster, vilket allvarligt drabbat de fattiga främst. Karibiens kristna råd har lanserat ett initiativ som berör den nuvarande skuldkrisen i regionen och vädjat till internationella nätverk att ingripa när det gäller hjälp till de fattiga.

 

Reflektion

Vi kan föreställa oss ljudet från människomassorna när Jesus kom in i Jeriko. Många röster försökte tysta ropen från den blinde tiggaren. Han störde och generade. Men rakt igenom detta tumult hörde Jesus den blinde mannens röst, precis som Gud i de hebreiska skrifterna alltid hör ropen från de fattiga. Den Herre som upprättar de fallna inte bara hör, utan svarar dem också. Då blir tiggarens liv radikalt förändrat.

 

Splittringen mellan kristna kan vara en del av världens tumult och kaos. Precis som de upprörda rösterna utanför Jeriko, kan vår splittring tysta ropen från de fattiga. Men om vi däremot står enade, kommer vi att på ett tydligare sätt utgöra Kristi närvaro i världen, mer beredda att höra, lyssna och svara. Snarare än att höja graden av splittring kommer vi att kunna lyssna bättre och så låta rösterna från de mest behövande bli hörda.

 

Bön

Kärleksfulle Gud, du lyfter fram de fattiga och de plågade

för att återupprätta deras värdighet.

Lyssna nu till ropen från de fattiga i vår värld.

Upprätta deras hopp så att hela ditt folk kan bli ett.

Detta ber vi i Jesu namn.

Amen.

 

Guds hand leder oss.

Den lyfter upp vårt land,

lyfter upp den som fallit ner.

Gud känner oss vid namn

och frigör oss från skam

när vi lyfts upp av Guds högra hand.


Foto: Fountain Ponce plaza, Puerto Rico, Javier Rodriguez, FreeimagesSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.