SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 5 Styrka: Bryt bröd för resan

Apostlagärningarna 27:33–36 
”Innan det dagades uppmanade Paulus alla att äta. ’Nu har ni varit utan mat i fjorton dagar och inte fått någon näring. Därför råder jag er att äta, det behöver ni för att kunna klara er. Ingen av er skall nämligen mista så mycket som ett hårstrå’ Sedan tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt det och började äta. Då repade alla mod och intog föda.”


Psaltaren 77 
Markus 6:30–44 


Reflektion
Paulus inbjudan att äta är en uppmaning till dem som var med på båten för att de skulle stärka sig inför det som låg framför. Att på detta sätt ta emot brödet markerar en attitydförändring, eftersom de som var i båten rörde sig från förtvivlan till mod. På samma sätt erbjuder oss eukaristin, eller Herrens måltid, bröd för resan, och omorienterar oss till ett liv med Gud. Vi görs starka. Att bryta brödet – den innersta kärnan i det gemensamma kristna livet och gudstjänsten – bygger upp oss när vi överlämnar oss till att tjäna som kristna. Vi längtar efter den dag då alla kristna ska få möjlighet att dela Herrens måltid vid samma bord och hämta styrka från ett enda bröd och en enda bägare. 

Bön
Kärleksrike Gud,
din Son Jesus Kristus bröt brödet och delade bägaren med sina vänner på kvällen före sitt lidande. Hjälp oss att växa tillsammans i en närmare gemenskap. Ge oss styrka att följa Paulus exempel att bygga broar av medlidande, solidaritet och harmoni. 
Vi ber om detta i den heliga Andens kraft genom din Sons namn, som gav sitt liv för att vi skulle få leva. 
Amen.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.