SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 6: Att välkomna andra

 ”Bär frukt som består” 

(Johannes 15:16b) 
1 Mos 18:1–5 Abraham tar emot änglarna vi Mamres lund
Markus 6:30-44 Jesu medlidande med folkmassorna 

Reflektion
När vi låter oss förvandlas av Kristus, växer hans kärlek i oss och bär frukt. Att välkomna andra är ett konkret uttryck för att dela den kärlek som finns inom oss. 

Genom hela sitt liv välkomnade Jesus dem han mötte. Han lyssnade till dem och lät sig röras av dem utan att vara rädd för deras lidande.

 I evangeliet då Jesus mångfaldigade brödstyckena skedde detta eftersom Jesus rördes av medlidande med de hungriga människomassorna. Han vet att hela den mänskliga varelsen måste ha föda och att bara han kan tillfredsställa hungern efter bröd och törsten efter liv. Men han vill inte göra detta utan sina lärjungar och det lilla som de kan ge honom: fem bröd och två fiskar. 

Också idag kallar han oss att vara hans medarbetare i ovillkorlig kärlek. Ibland kan det vara något så litet som en vänlig blick, ett öppet öra eller vår närvaro vara tillräckligt för att låta en medmänniska känna sig välkomnad. När vi ger av våra små tillgångar till Jesus, använder han dem på ett förvånansvärt sätt. 

Då får vi som Abraham uppleva att det är genom att ge liv som vi får ta emot och att vi blir välsignade i överflöd att när vi välkomnar andra. 

Det är i Kristus själv som vi tar emot gäster. 
The rule of Taizé in French and English (2012) s. 103 

Kommer människor som vi välkomnar dag efter dag finna i oss män och kvinnor som strålar tillsammans med Kristus, vår frid? 
The Sources of Taizé (2000) s. 60 

Bön 
Jesus Kristus, vi önskar att fullt ut välkomna de bröder och systrar som är tillsammans med oss. 
Du vet hur ofta vi känner oss hjälplösa inför deras lidande, 
ändå är du före oss och du har redan tagit emot dem i din medkänsla. 
Tala till dem genom dina ord, stöd dem genom våra handlingar, 
och låt din välsignelse vila över oss alla. 


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.