SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 7: Att växa i enhet

 ”Jag är vinstocken, ni är grenarna” 

(Johannes 15:5a) 
1 Kor 1:10-13; 3:21-23 Är Kristus delad? Johannes 17:20-23 Liksom vi är ett

Reflektion
På kvällen före sin död bad Jesus om enhet mellan dem som Fadern givit honom: ”Jag ber att de alla skall bli ett… Då skall världen tro”. När vi är förenade med honom, som grenar i vinstocken, delar vi samma växtsaft som cirkulerar bland oss och ger oss liv. 

Varje tradition försöker leda oss till centrum i vår tro: gemenskap med Gud, genom Kristus, i Anden. Ju mer vi lever i denna gemenskap, desto mer förenas vi med andra kristna och med hela mänskligheten. Paulus varnar oss för en attityd som hotade enheten redan bland de första kristna, en attityd där varje tradition ser sin egen som den enda rätta och därmed skadar enheten i Kristi kropp. Olikheterna blir då avgörande i stället för att bli ömsesidigt berikande. Paulus hade en mycket mer öppen vision: ”Allt är ert … Men ni tillhör Kristus och Kristus tillhör Gud” (1 Kor 3:22-23). 

Kristus vill leda oss till en väg av enhet och försoning. Han förpliktigar oss att förenas i denna bön: ”att de alla skall vara ettDå skall världen tro” (Joh 17:21). 

Ge inte upp inför skandalen av åtskillnad mellan kristna som så klart uttrycker kärlek till nästan och ändå förblir splittrade. Lår enheten i Kristi kropp bli er främsta angelägenhet. 
The rule of Taizé in French and English (2012) s. 13 

Bön
 Heliga Ande, gör vårt liv brinnande med ett levande andetag,
 kom och bli kvar i oss. 
Förnya i oss vår lidelse för enhet, 
så att vi kan leva i medvetenhet om de band som förenar oss med dig. 
Må alla som har iklätt sig Kristus genom sitt dop 
förenas och tillsammans bära vittnesbörd om det hopp som bär dem. 


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.