SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 7: Gemenskapens gåvor

De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra

(Matteus 2:11)
Hosea 6:1–6 Ty jag vill se kärlek, inte slaktoffer
Psaltaren 100 Gå in genom hans portar med tacksägelse, kom till hans förgårdar med lovsång
Apg 3:1–10 Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig.
Matt 6:19-21 Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara

Reflektion

På vår resa till Betlehem, brödets stad, begrundar vi stjärntydarna som kom för att hylla Jesusbarnet. De öppnade sina skattgömmor och gav den nyfödde kungen gåvor av guld, rökelse och myrra.
Vår historiska splittring, vår olyckliga fixering vid regler och ordningar och vår upptagenhet av världsliga saker har brutit sönder och splittrat oss. Vilka gåvor är vi beredda att räcka över till den kung som har kommit för att upplysa våra liv och leda oss till enhetens välsignelser? Vi vet att Gud inte vill ha våra rikedomar eller brännoffer. Gud vill istället att vi låter hans kraft verka genom vår fattigdom: ”Silver eller guld har jag inte”. Herren önskar pulserande hjärtan, fulla av kärlek till honom och till våra bröder och systrar i Kristus, som vi har skilts från. Hjärtan som flödar över av barmhärtighetens gärningar. Hjärtan som är botfärdiga och önskar förändring.
Låt oss förbereda till honom den gåva som är ett kärleksfullt hjärta. Att knäböja i tillbedjan kräver ett ångerfullt hjärta, inför den synd som splittrar, i lydnad för den Ende som vi tjänar. Denna ånger helar och försonar allt som gått sönder eller sårats i oss, omkring oss och mellan oss kristna.
Kristus har redan gett sin kyrka enhetens gåva. Vi växer i gemenskap när vi delar de gåvor som vi i våra olika traditioner har tagit emot och erkänner att källan till alla våra gåvor är Herren.

Bön

Allt lov, ära och tacksamhet tillhör dig, O Gud. I din Son har du uppenbarat dig själv både för dem som väntat länge på din ankomst och för dem som inte väntat dig alls. Du känner det lidande som omger oss, den smärta som vår oenighet förorsakar. Du ser en värld av splittring och en försämrad situation i Mellanöstern idag – den plats där du
valde att födas, den plats som helgades av din närvaro. Vi ber att du skall ge våra hjärtan och vårt förstånd förmågan att lära känna dig.
När vi förenar oss med stjärntydarna som kom från fjärran ber vi att du skall öppna våra hjärtan för din kärlek och för vår kärlek till våra bröder och systrar runt omkring oss. Ge oss vilja och möjligheter att arbeta för den här världens förvandling och erbjuda varandra gåvor som berikar vår gemenskap. Ge oss av dina oändliga gåvor och välsignelser.
Tag emot vår bön i dins Son, Jesu Kristi namn, han som lever och regerar med dig och den heliga Anden. Amen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.