SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 8: Försoning med hela skapelsen

 ”För att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig” 

(Johannes 15:11) 
Kol. 1:15-20 I honom hålls allting samman 
Mark 4:30-32 

Reflektion
Kristushymnen i Kolosserbrevet inbjuder oss att lovsjunga Guds frälsning som innesluter hela universum. Genom den korsfäste och uppståndne Kristus har en försoningens väg öppnats. Skapelsen är också ämnad för en framtid i liv och fred. 

Med trons ögon ser vi att Guds rike är en verklighet som är mycket nära, men fortfarande mycket liten, knappt synlig – precis som senapskornet. Det håller emellertid på att växa. Trots smärtan i vår värld är den Uppståndnes ande verksam. Han uppmuntrar oss att bli indragna – tillsammans med alla människor av god vilja – i att outtröttligt söka efter rättvisa och fred och att säkerställa att jorden än en gång skall vara ett hem för allt skapat. Vi deltar i Andens verk för att skapelsen i dess fullhet skall fortsätta att lovprisa Gud. När naturen lider, när människor krossas, inbjuder oss den heliga Anden – långt från att låta oss förlora våra hjärtan – att ta del av hans helande verk. 

Förnyelsen av det liv som Kristus bär med sig, fastän fördolt, är ett hoppets ljus för många. Det är ett källsprång av försoning för hela skapelsen och innehåller en glädje som har sitt ursprung utanför oss själva: ”så att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig” (Joh 15:11). 

Vill du fira det livets förnyelse som Kristus ger oss genom den heliga Anden, och låta det leva i dig, bland oss, i kyrkan, i världen och i hela skapelsen? 
Andra löftet som ges under bekännelsen i Grandchamps kommunitet. 

Bön 
Treenige helige Gud, 
vi tackar dig för att du har skapat och älskat oss. 
Vi tackar dig för din närvaro hos oss och i hela skapelsen. 
Må vi lära oss att se på världen så som du ser den, med kärlek. 
I hoppet av denna vision, ge oss förmågan att arbeta för en värld där rättvisa och fred råder, 
ditt namn till ära.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.