SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Det kristna äktenskapet i ekumenisk belysning - seminarium 10.9. i Helsingfors

Äktenskapsforskaren och prästen Emma Audas (ev.luth.) medverkar i ett seminarium om äktenskapet tisdagen den 10 september kl. 12-15 i Betelkyrkan, Skillnadsgatan 1, Helsingfors. Temat för seminariet är Det heliga äktenskapet: om varför kyrkan måste veta vad den gör när den viger. Audas som nyligen skrivit en avhandling om kyrkans äktenskapssyn talar om vigselns innebörd, äktenskapets syfte och olika syner på samkönade äktenskap.


Inbjudna är kyrkornas och samfundens representanter och andra intresserade. Efter anförandet finns det tillfälle för kommentarer och frågor från deltagarna. Anmälan till senast 9 september.

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.