SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Det kristna äktenskapet i ekumenisk belysning - seminarium 10.9. i Helsingfors

Äktenskapsforskaren och prästen Emma Audas (ev.luth.) medverkar i ett seminarium om äktenskapet tisdagen den 10 september kl. 12-15 i Betelkyrkan, Skillnadsgatan 1, Helsingfors. Temat för seminariet är Det heliga äktenskapet: om varför kyrkan måste veta vad den gör när den viger. Audas som nyligen skrivit en avhandling om kyrkans äktenskapssyn talar om vigselns innebörd, äktenskapets syfte och olika syner på samkönade äktenskap.


Inbjudna är kyrkornas och samfundens representanter och andra intresserade. Efter anförandet finns det tillfälle för kommentarer och frågor från deltagarna. Anmälan till senast 9 september.

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors