SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dr. Jeff Woods: De grymheter som sker i Ukraina sker också just nu i Burma

Kan du berätta vem du är och var du kommer ifrån?

 

Mitt namn är Dr. Jeff Woods. Jag arbetar för American Baptist Churches USA som generalsekreterare. Jag kommer från Förenta Staterna. Jag deltar som rådgivare till delegationen. Vad innebär det i min roll som generalsekreterare? Jag ger råd till de delegater som är här från vårt samfund. 

 

Vad tycker du om ämnet?

 

Jag är nöjd med de ämnen som tas upp. Överlag har vi flera arbetsgrupper som jag tycker sammanfaller med frågorna här. Vi har en arbetsgrupp för skapelserättvisa. Vi har en arbetsgrupp mot rasism. Vi har en arbetsgrupp för tolkning av pandemins effekter. Så jag känner att det finns en överensstämmelse med några av de frågor som tas upp här.

 

Och vad tror du att du kan ta med dig hem när du åker hem härifrån?

 

De frågor som vi tar itu med här, även våra globala frågor, och sedan några specifika citat från enskilda personer. Det gladde mig i går att höra kopplingen mellan mänskligheten och skapelsen, att allt måste försonas. Det är en nyttig kommentar. Och sedan att höra i dag om att Kristi kärlek sträcker sig bortom den kristna tron. Jag tror att det finns några specifika citat som talar till de grupper som träffas.

 

Det finns många ungdomar här som har sagt att lyssna på oss, vi har något att säga. Vad säger du om det?

 

En av de frågor som jag önskar att man skulle ta upp mer, och vårt samfund erbjöd en workshop om detta i går, är Myanmar, landet Burma. De grymheter som sker i Ukraina sker också just nu i Burma. För 18 månader sedan skedde en militärkupp och byar bränns ner. Människor som försöker släcka bränder mördas. Och vi har gjort mycket påverkansarbete i USA för detta. Vi var faktiskt ansvariga för att ett lagförslag om Burma Act antogs i kongressen genom en gräsrotsinsats, och vi försöker nu påverka för att det ska antas i senaten. Det skulle ge ytterligare humanitärt bistånd samt en bedömning av situationen i utrikesdepartementet. Hittills har vi genom statligt stöd redan samlat in 50 miljoner dollar som har gått till Burma, och vi försöker samla in mer humanitärt bistånd.

 

Hur är det ekumeniska klimatet i USA? Är det bra?

 

Det är bra, ja. Jag tror att människor strävar efter att samarbeta i större frågor. Jag är medlem i både Baptist World Alliance (Baptisternas världsförbund) och National Council of Churches (USA:s kristna råd) i USA och dessa grupper behandlar liknande frågor som det som tas upp här.

 


Dr. Jeff Woods intervjuades av generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken


Kyrkornas världsråd (World Council of Churches, WCC) samlas till sin elfte generalkonferens i Karlsruhe i Tyskland 31.8–8.9.2022. Temat för mötet är Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning och omkring 4 500 kristna för olika håll i världen förväntas delta.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.