SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Earth Hour – Ljussignal för klimatet inkommande lördag

Earth Hour är ett världsvitt klimatevenemang där var och en kan stå upp för naturen och klimatet. Alla ljus släcks för en timme på lördag 27.3.2021 kl. 20.30–21.30. Earth Hour ordnas av världsnaturfonden WWF.
Under evenemanget släcks alla lampor som en symbolisk signal som stöd för klimatet. På detta symboliska sätt kan alla uttrycka sin oro för naturens tillstånd och klimatkrisen.

Många kyrkor och församlingar har deltagit i detta genom att släcka utebelysningen på kyrkbyggnader eller ordna streamade konserter och andakter på webben.
 
Earth Hour fick sin början i Sydney i Australien år 2007 då över två miljoner människor deltog. Första gången Earth Hour ordnades i Finland var år 2009. År 2020 deltog rekordbrytande 190 nationer och geografiska områden. Då ordnades Earth Hour nästan uteslutande på webben.

För mer information på finska och svenska:Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.