SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumenik i Kristuskyrkan

Generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken besökte Kristuskyrkan i Helsingfors andra söndagen i advent 2022. Hon berättade om Ekumeniska Rådets i Finland verksamhet samt predikade på gudstjänsten. Det var många som fick veta mera om vad Rådet sysslar med. Gudstjänsten leddes av biskop emeritus Hans Växby. Nina Vesterback uppträdde med egna sånger. Helsingfors svenska metodistförsamling tillhör Finlands svenska metodistkyrka.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.