SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumenisk gärning 2021 är samarbetet mellan studentföreningarna Fides Ostiensis och Pistis

Ekumeniska Rådet i Finlands styrelse har beslutit att ge utmärkelsen Ekumenisk gärning 2021 till samarbetet mellan ämnesföreningarna vid Östra Finlands universitet Fides Ostiensis och Pistis. Rikedomen med Östra Finlands universitet är att de teologiska avdelningarna för ortodox samt västlig teologi verkar vid samma campus.  

Som motivering anger styrelsen för Ekumeniska Rådet i Finland att ämnesföreningarnas samarbete är något som uppstått naturligt bland studenterna och som baserar sig på frivillighet. Samarbetet är ett exempel på praktisk ekumenik och ger de studerande mersmak på samarbete mellan kristna också i kommande uppgifter i arbetslivet.

 

Tutorverksamhet, halare och fester

Konkreta saker som görs ämnesföreningarna emellan är de gemensamma evenemangen, som till exempel fasteinledningsfest ja gulnäbbsintagning, som är ett sammanhållningsskapande evenemang för nya studeranden i början av läsåret. Ämnesföreningarna har ett samförstånd om att teologerna får och kan delta fritt i varandras evenemang utan att man frågar efter föreningstillhörighet. Dessutom har ämnesföreningarna gemensam tutorverksamhet.  
 
Ett av de vägande argumenten för utmärkelsen är ämnesföreningarnas Alias-turnering, med vilken man har inbjuder studeranden inom den västliga teologin till att bättre bekanta sig med Joensuus ortodoxa seminarium och för att hitta gemensamma aktiviteter ämnesföreningarna emellan.

– Dessutom har alla teologistuderandena i Joensuu gemensamma halare. Där det normalt på halaren skulle stå ämnesföreningens namn, står det hos oss “TEOLOG” vilket gör att halaren passar såväl som åt en studerande i västlig teologi som åt en ortodox teologistuderande, berättar Fides Ostiensis ry:s ordförande  Alma Laukkanen. I april planerar man ordna en gemensam halarinvigning och nu när pandemisituationen lugnat ner sig skall det aktiva samarbetet utökas ytterligare.

 
– Det sägs att Öst och Väst möts i Joensuu och ämnesföreningarnas målsättning är att upprätthålla dessa möten även i fortsättningen, summerar Pistis ry:s ordförande Siiri Klubb

Mera information om utmärkelsen                      

Genom utmärkelsen Ekumenisk gärning lyfter Ekumeniska Rådet i Finland fram ett ekumeniskt initiativ eller sådan verksamhet som stärker ekumeniska attityder och strävan efter Kristi kyrkas synliga enhet. Utmärkelsen kan beviljas något evenemang, projekt eller idé. Den kan ges till en enskild person, grupp eller organisation, en församling eller flera församlingar tillsammans. Utmärkelsen kan ses som en erkänsla för nya idéer eller ekumenisk kontinuitet och uthållighet. Alla kan komma med förslag till Ekumeniska Rådets styrelse som besluter om saken. Utmärkelsen Ekumenisk gärning beviljades första gången 2011.
Se även
.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.